O-STA

Odstop premiera Cerarja ne zavira aktivnosti na 3. razvojni osi

V skladu z določili Protokola o izgradnji 3. razvojne osi na Koroško, se je v ponedeljek 19. marca 2018, na Ministrstvu za infrastrukturo sestal koordinacijski odbor za spremljanje izgradnje severnega kraka 3. razvojne osi. Uvodoma je bilo pojasnjeno, da so zadeve na projektu v operativni fazi, zato odstop predsednika vlade dr. Mira Cerarja ne bo vplival na potek aktivnosti.

Pristojni so pojasnili, da je bila dne 18. januarja 2018 vložena zahteva za presojo ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu Šentrupert-Velenje. Odbor je bil seznanjen, da Ministrstvo za infrastrukturo, niti Ministrstvo za okolje in prostor še nista bili pozvani za sodelovanje v postopku s strani Ustavnega sodišče Republike Slovenije. V zvezi s tem je bilo predstavljeno stališče ministra Gašperšiča, da vložena pobuda ne bo zavirala ministrstvo in DARS za nemoteno izpeljavo vseh aktivnosti za pričetek gradnje severnega kraka 3. razvojne osi.

Predstavnik DARS-a je odbor seznanil, da so bile za odsek Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec podpisane pogodbe za prenos lege gradbene parcele na teren. Prav tako za odkupe zemljišč in arheološke raziskave. Parcelacija se bo začela odvijati, ko bodo to omogočale vremenske razmere. Za izdelavo PGD/PZI dokumentacije je DARS prejel po eno ponudbo za vsak odsek. Trenutno poteka preverjanje ponudbe. Ocenjujejo, da bi lahko bil podpis pogodb za projektiranje konec aprila 2018. Projektanti imajo nalogo, da v treh mesecih odčrtajo gradbenotehnični poseg oz. določijo natančne gabarite za odkup zemljišč. Prvi odkupi nepremičnin bodo predvidoma potekali v maju 2018. Geodeti pa so že bili na terenu.

Mladinska iniciativa za 3. razvojno os je tudi zahtevala semafor grafičnega prikaza odkupa zemljišč. Dogovorjeno je bilo, da bo pripravljen do naslednjega srečanja odbora in se bo ta pregledoval redno. Javnost pa se bo seznanjalo z odstotki že odkupljenih zemljišč.

V nadaljevanju je bilo govora še o odseku Slovenj Gradec-Otiški vrh-Holmec, za katerega je v pripravi študija, ki analizira devet variant načina umestitve 3. razvojne osi v prostor na tem odseku. Preliminarni rezultati bodo znani konec aprila 2018, do konca junija 2018 pa bo ta študija zaključena. Ta bo pomenila podlago za dokončen sprejem državnih prostorskih aktov na tem področju.

Na sestanku so bili prisotni: Zvonko Zavasnik (MZI), Janez Kušnik (DARS), dr. Matic Tasič (predsednik Odbora za izgradnjo hitre ceste na Koroško), Danilo Anton Ranc (poslanec) in Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative za 3. razvojno os. Prisotni so se dogovorili, da se bodo naslednjič sestali v začetku maja.

HOČ'MO CESTO!

S spoštovanjem,
Aljaž Verhovnik, l. r.
koordinator
Mladinske iniciative za 3. razvojno os