O-STA

V A B I L O: Srebrna katedra in Študentska organizacija Pravne fakultete prijazno vabita na javno predavanje ddr. Rudija Rizmana "Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?"

Predavanje bo potekalo 25. aprila 2018 ob 16. uri v seminarju št. 5, v kletnih prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Prof. ddr. Rudi Rizman je ugleden znanstvenik, raziskovalec in dolgoletni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, gostujoči profesor na številnih evropskih in ameriških univerzah, ki se je zapisal v zgodovino kritične družboslovne misli ne samo s svojimi znanstvenimi deli, temveč tudi s sodelovanjem v Russellovem razsodišču v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je to obravnavalo vojno v Vietnamu in agresijo na Češkoslovaško. Pred pol stoletja je sodeloval pri ustvarjanju Dedijerjeve biografije Josipa Broza Tita in bil odgovorni urednik študentske Tribune in Problemov, pozneje pa član komisije za podeljevanje alternativnih Nobelovih nagrad, član Bavconovega sveta za varstvo človekovih pravic in ustanovni član Mirovnega inštituta.

Uvodni pozdrav bo imel dekan Pravne fakultete prof. dr. Miha Juhart.

Video posnetek predavanja, na katerega bodo povabljeni tudi upokojeni profesorji drugih fakultet Univerze v Ljubljani, bo dostopna na spletnih straneh Srebrne katedre.