O-STA

47. seja Nadzornega sveta: NLB Skupina v letu 2017 ustvarila kar 225,1 milijona evrov čistega dobička

Danes, 13. aprila, se je Nadzorni svet NLB sestal na svoji 47. seji, na kateri je potrdil Letno poročilo NLB Skupine za leto 2017 in Letno poročilo o družbeni in okoljski politiki NLB Skupine za minulo leto. NLB Skupina je že četrto leto zapored nadaljevala s trendom stabilnega in dobičkonosnega poslovanja. Ustvarila je odličen rezultat v višini 225,1 milijona evrov dobička po davkih, kar predstavlja povečanje kar za 105 odstotkov v primerjavi z lanskim letom.

Poleg matične banke so tudi v letu 2017 vse strateške bančne članice NLB Skupine poslovale dobičkonosno in pomembno prispevale k rezultatu Skupine. Znižanje slabih posojil je bilo zopet večje od načrtovanega, tako da je delež slabih posojil ob kocu leta znašal 9,2 %, pri čemer je mednarodno bolj primerljivo razmerje NPE že doseglo 6,67 %. Ob uspešni izterjavi in dobrih makroekonomskih obetih je prišlo do sproščanja rezervacij, kar je pomembno vplivalo na dobiček Skupine. Podrobnejše informacije o poslovanju NLB Skupine v letu 2017 bodo na voljo v Letnem poročilu NLB Skupine 2017, ki ga bo banka javno objavila v ponedeljek, 16. aprila 2018.

"Nadzorni svet izraža zadovoljstvo z doseženimi rezultati, najboljšimi v zgodovini NLB Skupine, za dobro in predano delo pa gre vsa pohvala tako upravi kot vsem zaposlenim. Veseli nas opazen napredek, ki je bil narejen na področju digitalizacije, poenostavitve in modernizacije procesov in storitev, kar potrjuje, da celotna NLB Skupina sprejema tehnološki razvoj in digitalizacijo kot novi priložnosti za nadaljnjo rast. Tako banka kot članice NLB Skupine so na svojih trgih igrale aktivno vlogo generatorja inovativnih, naprednih in enostavnih rešitev za stranke. Izboljšanje uporabniške izkušnje in stalna dostopnost na eni strani ter poglobljena, svetovalna vloga na drugi kažeta fokus na stranko, njene potrebe in zadovoljstvo. Prav slednje je poleg stabilnega, vzdržno dobičkonosnega poslovanja in jasne vizije zagotovilo za uspešno poslovanje NLB Skupine tudi v prihodnosti," je poudaril predsednik Nadzornega sveta NLB Primož Karpe.
Letno poročilo o družbeni in okoljski politiki

NLB ima kot največja banka v Sloveniji pomembno družbeno odgovorno poslanstvo: poleg ustvarjanja dobrih poslovnih rezultatov je aktivno vpeta v okolje z namenom prispevati k boljšemu in bolj kakovostnemu življenju vseh prebivalcev. Posebna pozornost je namenjena znanju in vseživljenjskemu učenju, ključni stebri korporativne družbene odgovornosti pa so spodbujanje podjetništva, izboljšanje finančne pismenosti, podpora športu mladih, podpora umetnosti in ohranjanje kulturne dediščine ter skrb za zaposlene v banki. NLB že tradicionalno podpira številne humanitarne projekte, v sodelovanju s strankami in zaposlenimi. Z akcijo Majhni koraki spreminjajo svet na bolje je tako že četrto leto zapored pomagala slovenskim porodnišnicam s sredstvi za nakup nujne medicinske opreme ali obnovo porodnih sob. Na humanitarnem področju so aktivne tudi članice NLB Skupine, ki s podobnimi projekti podpirajo zdravstveno oskrbo otrok na svojih tržiščih. Interaktivno spletno Letno poročilo o družbeni in okoljski politiki za leto 2017 bo na naši spletni strani objavljeno v ponedeljek, 16. aprila 2018.

Nadzorni svet se je na seji, kot običajno, seznanil tudi s poročili komisij nadzornega sveta in strokovnih služb banke ter podal soglasja k tistim poslom, za katere je to potrebno.

Nadzorni svet NLB