O-STA

PRAZNIK DELA - posebna novica o različnih dimenzijah dela, 25.4.2017

Spoštovani,

pred praznikom dela smo na to temo za vas pripravili posebno novico, ki bo objavljena 25. aprila ob 10:30 na www.stat.si. Na dan objave bomo na voljo tudi za izjave in dodatna vprašanja. Redne novinarske konference ta mesec ne bo.

Izvedeli boste kaj uradni statistični podatki govorijo o:
- delovno aktivnih v Sloveniji
- delovnih migracijah
- dohodku in potrošnji
- vplivu delovne aktivnosti na kakovost življenja
- trendih zaposlovanja
- izzivih na trgu dela

Vabljeni k uporabi uradnih statističnih podatkov pri izdelavi vaših prispevkov. Vnaprej se zahvaljujemo za navajanje vira.

Lepo pozdravljeni,
Martin Bajželj

-----------------------------------------------------------------

Odnosi z uporabniki
Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska 54
1000 Ljubljana
Slovenia