O-STA

Pogovor ob izidu knjige dr. Janka Pleterskega: Knjiga pisem

Vabljeni na predstavitev knjige akademika dr. JANKA PLETERSKEGA Knjiga pisem: razmišljanje o slovenski državnosti


v torek, 8. maja, ob 11. uri v Muzej novejše zgodovine Slovenije (Cekinov grad, Tivoli)

O tematikah knjige bodo razpravljali dr. Zdenko Čepič, dr. Matjaž Kmecl ter dr. Jože Pirjevec.
Knjigo bi lahko opredelili kot avtorjev testament, ki ga želi izročiti javnosti, kajti ne gre za zasebna pisma ali dopisovanje, temveč za razmišljanje zgodovinarja z bogatimi življenjskimi in poklicnimi izkušnjami profesorja, politika, diplomata, in sicer o revizionizmu v zgodovinopisju, o pomenu države, suverenosti in samoodločbe ljudstva, o revoluciji, odgovornosti, instrumentalizaciji pietete, o času odločitev. Avtor strne ugotovitve iz vsega svojega življenja, zaznamujeta jih ostrina uma in zavezanost resnici.

Organizatorji: Založba Sophia v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter Zgodovinskim društvom Ljubljana.

Knjiga je izšla ob podpori Javne agencije za knjigo RS.
Več o knjigi na spletni strani založbe www.zalozba-sophia.si

Založba Sophia, zavod za založniško dejavnost
Einspielerjeva ulica 6
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (1) 434 4935
www.zalozba-sophia.si