O-STA

Cene na drobno, 1997-2004

(8.9.2004)

Področje: Cene

Cene na drobno za skupine izdelkov in storitev so objavljene v časovnih vrstah v podatkovni bazi SI-STAT.

Cene na drobno so končne prodajne cene, ki jih plačajo potrošniki za nakup izdelkov ali storitev široke porabe, in vsebuje predpisan davek in preostale dajatve. Te cene so vir za izračun indeksov cen življenjskih potrebščin, ki so tudi merilo inflacije, in indeksov cen na drobno. V podatkovni bazi SI-STAT, ki uporabniku omogoča pripravo in izvoz podatkov po lastni izbiri, so objavljene cene na drobno izdelkov in storitev v časovnih vrstah od januarja 1997 do avgusta 2004. Te časovne vrste bomo dopolnjevali vsak mesec teden dni po objavi podatka o inflaciji, kar je običajno zadnji delovni dan v mesecu - enako kot tudi časovne vrste indeksov cen življenjskih potrebščin in indeksov cen na drobno v isti podatkovni bazi.

SI-STAT: Ekonomsko področje SI-STAT: Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev

Pripravil-a: Ema Mišič