O-STA

Podpis Zaveze o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 21. maj 2018 - Mestna občina Velenje v okviru projekta Smart Commuting pripravlja prvo konferenco na temo načina sodelovanja pri oblikovanju in izvajanju ukrepov za bolj trajnostno mobilnost v regiji. Konference z naslovom Regijski izzivi dnevne mobilnosti, ki bo v četrtek, 24. maja 2018, med 10. in 13. uro v Vili Bianci (Stari trg 3, Velenje), se bodo udeležili predstavniki javne uprave, gospodarstva, zdravstva, šolstva, turizma in javnih zavodov iz občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec. Na konferenci se bo 29 deležnikov iz teh 11 občin s podpisom Zaveze o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti zavzelo za kontinuirano in konstruktivno komunikacijo ter sodelovanje pri uvajanju ukrepov trajnostne mobilnosti. V imenu Mestne občine Velenje bo zavezo podpisal župan Bojan Kontič. Projekt Smart Commuting je v 85 odstotkih sofinanciran iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa.

Mestna občina Velenje si v okviru projekta Smart Commuting prizadeva poiskati ukrepe za hitrejšo, bolj učinkovito, varnejšo ter okolju prijaznejšo dnevno mobilnost na območju občin Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Dobrna, Mozirje, Polzela, Nazarje, Celje in Žalec. Z upravljanjem dnevnih migracij med omenjenimi občinami in spreminjanjem potovalnih navad prebivalcev želimo zagotoviti trajnostni razvoj mest ter boljšo kakovost našega vsakodnevnega življenja.

Konferenca Regijski izzivi dnevne mobilnosti, ki jo bo s pozdravnim nagovorom začel župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič, bo priložnost za srečanje vseh akterjev na področju prometnega sistema, ki bodo dorekli način sodelovanja in izvajanja ukrepov za vzpostavitev bolj trajnostne mobilnosti. Vodja projekta Smart Commuting mag. Katarina Ostruh bo predstavila projekt in načrtovane aktivnosti. Sodelavka Mestne občine Velenje Nela Halilović bo govorila o izzivih v regiji na področju dnevne mobilnosti. IPOP, inštitut za politike prostora, bo poskrbel za predstavitev ukrepov, s katerimi lahko delodajalci zmanjšajo delež zaposlenih, ki na delovno mesto prihajajo z avtomobilom, ter metod merjenja parkirnega utripa. Vladimir Jarh Nikolič iz Zavoda Ekopren pa bo predstavil elektronsko evidentiranje koles, skirojev, rolk in urbanih koles.

Ker oblikovanje in izvajanje ukrepov za bolj trajnostno dnevno mobilnost zahteva sodelovanje občin na regionalni ravni, bo del konference tudi podpis Zaveze o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti. Deležniki bodo Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti podpisali ob 10.30, konferenca pa bo potekala med 10. in 13. uro s premorom med 11.15 in 11.45.

Avtomobil je najpogostejše prevozno sredstvo za vsakodnevno premagovanje razdalj od doma do šole ali delovnega mesta, ne pa tudi najbolj učinkovito. Medtem ko je pot v šolo s sredstvi javnega prevoza sedemkrat bolj varna kot z avtomobilom, s kolesarjenjem v službo pa lahko vsak mesec prihranimo do 200 evrov in zadostimo dnevni potrebi po gibanju, vožnja z avtomobilom povzroča večje onesnaževanje zraka, več hrupa, prometnih nesreč in zastojev ter s tem zmanjšuje kakovost življenja v urbanih središčih.

Glavni cilj projekta Smart Commuting je poiskati nove rešitve za boljše načine vsakodnevnih prevozov na delo in v šolo, poleg tega pa vzpostaviti institucionalno platformo za izmenjevanje znanj in izkušenj med različnimi deležniki, ki tvorijo prometni sistem, pripraviti regijsko celostno prometno strategijo ter nadgraditi avtomatizirani sistem za izposojo koles Bicy z električnimi kolesi.