O-STA

Interes za investiranje v PC Stara vas - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 23. maj 2018 - Mestna občina Velenje izvaja aktivnosti za širitev Poslovne cone Stara vas z namenom spodbujanja novih investicij za ustvarjanje novih delovnih mest. Zato vse potencialne investitorje vabimo, da izrazijo svoj interes po vključitvi v Poslovno cono Stara vas in hkrati opredelijo okvirne prostorske potrebe ter predvideno dejavnost.

Na voljo je 6 komunalno urejenih parcel z različno kvadraturo, in sicer v velikosti od 1.009 m² do 8.966 m² (več v priloženem zemljevidu - prosta zemljišča so označena z zeleno barvo). Izkazane želje investitorjev bodo osnova pri oblikovanju Javnega razpisa za prodajo zemljišč v PC Stara vas, ki ga bomo pripravili v naslednji fazi.

V Mestni občini Velenje želimo velikost posameznih parcel kar najbolj optimalno prilagoditi željam in potrebam investitorjev, zato bomo odziva veseli.

Informativne dopise s kratko predstavitvijo podjetja, označbo parcele, za katero se zanimajo in kontaktne podatke lahko potencialni investitorji oddajo do 1. junija 2018 do 12. ure na elektronski naslov: PCstaravas@velenje.si.

Z vsemi zainteresiranimi kupci bomo v juniju izvedli razgovore.