O-STA

Zahtevamo takojšnjo preiskavo o izvoru zemlje na nasipu med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom

Velenje, 13. junij 2018 - V zvezi z današnjim člankom v časniku Večer in namigovanjem, da je bila onesnažena zemlja iz Hudinje v Celju kot odpadek odpeljana na nasip med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom, smo se v Mestni občini Velenje nemudoma odzvali in zahtevali raziskavo vseh pristojnih in vpletenih. Na Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Inšpekcijo za energetiko in rudarstvo, Inšpektorat za okolje in prostor, Holding Slovenske elektrarne, Premogovnik Velenje, Termoelektrarno Šoštanj, VOC in Toming inženiring smo nemudoma poslali dopise z zahtevo po razkritju podatkov in takojšnjem ukrepanju.

V časniku Večer je bil danes, 13. junija 2018, objavljen članek z naslovom Hudinjska zemlja v Šaleški dolini in v Novem mestu. Novinar navaja, da je del s težkimi kovinami onesnažene zemljine, izkopane pri vrtcu Hudinja v Celju, dejansko odložen v Šaleški dolini. Naj bi ga od podjetja VOC prevzelo podjetje Toming inženiring. Toming inženiring v Arnovskem gozdu gradi Lidlov logistični center, z izkopano zemljo pa utrjuje pregrado med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom.

Ker naj bi domnevno šlo za nevaren odpadek, nas v skrbi za okolje in zdravje naših občanov zanima, ali so navedbe v članku resnične in ali je domnevno dejanje v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem Termoelektrarne Šoštanj oziroma Premogovnika Velenje. Glede na objavljen članek, ki ga prilagamo, zahtevamo, da pristojne inšpekcijske službe nemudoma ugotovijo, kaj se je z odvoženo zemljino res zgodilo, kje je končala in po potrebi takoj ukrepajo. O ugotovitvah in izvedenih aktivnostih bomo še obveščali.

Monitoring Velenjskega jezera za namene kopanja na Velenjski plaži redno opravljamo in tudi letošnji rezultati prvih meritev kažejo, da je voda primerna za kopanje.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje