O-STA

Poslovne tendence za september 2004

Podrobnejši podatki za obdobje januar 1996 - september 2004 so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT, ki omogoča pripravo in izvoz podatkov po lastni izbiri:

SI-STAT: Anketa o poslovnih tendencah v predelovalnih dejavnostih, trgovini na drobno in anketa o mnenju potrošnikov SI-STAT: Ekonomsko področje

KOMENTAR

Desezonirana vrednost kazalca gospodarske klime je bila septembra za 1 odstotno točko nižja kot v preteklem mesecu. Vrednost kazalca je bila za 3 odstotne točke višja kot v lanskem septembru in za 5 odstotnih točk višja od lanskega povprečja.

Desezonizirana vrednost kazalca zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila v septembru enaka kot pretekli mesec. V primerjavi z istim mesecem lani je bila ta vrednost za 6 odstotnih točk višja ter za 9 odstotnih točk nad lanskim povprečjem.

V septembru se je desezonirana vrednost kazalca zaupanja v trgovini na drobno v primerjavi s preteklim mesecem znižala za 3 odstotne točke. Tudi v primerjavi z lanskim septembrom je bila vrednost kazalca zaupanja nižja za 3 odstotne točke, glede na lansko povprečje pa je njegova vrednost ostala nespremenjena.

Desezonirana vrednost kazalca zaupanja potrošnikov je bila v septembru 2004 za 1 odstotno točko višja kot avgusta 2004. Dvig kazalca je predvsem posledica bolj optimističnih napovedi potrošnikov glede finančnega stanja v gospodinjstvih v prihodnjih 12 mesecih. Vrednost kazalca zaupanja potrošnikov je trenutno za 3 odstotne točke nad dolgoletnim povprečjem.

Statistično raziskovanje je sofinancirala Evropska komisija. Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije in ne Evropska komisija.