O-STA

Storitev E-oskrba Telekoma Slovenije navdušila predstavnike ciprske vlade

Ljubljana, 26. junija - V iskanju rešitev za uspešno, učinkovito in dostopno zdravstvo ter oskrbo, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogočajo bolj varno in samostojno bivanje v domačem okolju, evropske države aktivno sodelujejo pri identificiranju in izmenjavi dobrih praks s področja oskrbe in zdravja na daljavo. Predstavniki vlade Republike Ciper z Ministrstva za zdravje in Nikozijske razvojne agencije so se v okviru delovnega obiska v Sloveniji podrobno seznanili s storitvami zdravja in oskrbe na daljavo, ki jih razvija Telekom Slovenije, ter možnostmi prenosa le-teh v njihovo državo. Telekom Slovenije je v zadnjem letu vzbudil pozornost več držav EU s storitvijo E-oskrba, ki omogoča starejšim, invalidom in osebam s kroničnimi boleznimi daljše in varnejše bivanje na njihovem domu. V okviru obiska je potekala tudi okrogla miza s predstavniki Ministrstva za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana ter predstavniki občin, na kateri so spregovorili o učinkih in potrebi glede uvajanja storitev zdravja in oskrbe na daljavo na nacionalnem nivoju. Po mnenju strokovnjakov bi navedene storitve morale biti dostopne vsem državljanom RS, tako da jih ne bi obravnavali le v okviru zdravstvenih oziroma socialnih ustanov. V tujini, kjer so te storitve dostopne vsem državljanom, so se stroški urgentnih storitev ter ambulantnega in bolnišničnega zdravljenja znižali od 22 do 32 %.

Poleg Telekoma Slovenije so bili soorganizatorji dogodka še Razvojni center Srca Slovenije, ki koordinira mednarodni projekt o oskrbi na domu HoCare v Sloveniji, Healthday.si, združenje inovativnih podjetjih, ki razvija rešitve zdravja in oskrbe na daljavo, ter ECHAlliance, organizacija, ki združuje deležnike s področja digitalnih rešitev v zdravstvu.

"V Telekomu Slovenije se zavedamo pomena zagotavljanja celostnih in dolgoročnih rešitev na različnih področjih poslovanja, delovanja in bivanja. Skupaj s partnerji razvijamo vrhunsko infrastrukturo in mednarodno prepoznavne storitve oskrbe in zdravja na daljavo. Te uporabnikom omogočajo daljše in varnejše bivanje na domu, pacientom pa boljšo preventivo, pravočasno obravnavo in opolnomočenje z njihovim aktivnim sodelovanjem pri obvladovanju kroničnih bolezni, boljše izide zdravljenja, manj zapletov in večjo učinkovitost pri preprečevanju smrtnih primerov. Uvedba teh storitev na državni ravni bo zagotovila racionalnejšo rabo virov zdravstvenega in socialnega varstva," je o novostih na področju storitev oskrbe in zdravja na daljavo povedal Peter Pustatičnik, vodja eZdravja in eOskrbe v Telekomu Slovenije.

Telekom Slovenije v sodelovanju z Zvezo društev upokojencev Slovenije uspešno izvaja tudi projekt Varni in povezani na domu, v okviru katerega skupaj z občinami zagotavlja (so)financiranje storitve E-oskrba. V projekt se je zaenkrat vključilo 20 slovenskih občin, ki na ta način svojim občanom zagotavljajo daljše, varnejše in bolj samostojno bivanje na njihovem domu. V Telekomu Slovenije občinam, ki še niso vključene v projekt Varni in povezani na domu in so zainteresirane za sofinanciranje E-oskrbe svojim občanom, svetujejo, da jih kontaktirajo prek e-naslova ezdravje@telekom.si in se projektu pridružijo.