O-STA

31. Skupščina delničarjev NLB d.d.: Celotni bilančni dobiček leta 2017 ostane nerazporejen

Danes, 27. junija 2018, je potekala 31. redna Skupščina NLB d. d., na kateri je pravice Republike Slovenije kot edinega delničarja banke zastopal Slovenski državni holding, d. d. (SDH). Skupščina se je seznanila z Letnim poročilom 2017 in odločila o uporabi bilančnega dobička za leto 2017, upravi in nadzornemu svetu NLB pa podelila razrešnico za poslovno leto 2017.

Bilančni dobiček NLB d.d., ugotovljen na dan 31. december 2017, znaša 270.626.683,47 evra in vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta 2017 v višini 189.093.577,07 evra. Skupščina je odločila, da bilančni dobiček v celotni višini 270.626.683,47 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

Skupščina se je seznanila tudi z letnim poročilom Centra notranje revizije za leto 2017 in za revizorja NLB d.d. za poslovna leta 2018, 2019, 2020, 2021 in 2022 imenovala revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana.

NLB Komuniciranje