O-STA

Iz dogovora za razvoj regij 3,8 mio evrov za Velenje

Velenje, 27. junij 2018 - V Velenju trenutno tečejo trije projekti za sofinanciranje prednostnih regionalnih naložb, v okviru katerega so za Mestno občino Velenje namenjena evropska in državna nepovratna sredstva. Velenje bo za projekte, ki bodo končani leta 2022, prejelo iz Dogovora za razvoj Savinjske regije 3,8 mio evrov.

Podlaga za sofinanciranje je Dogovor za razvoj Savinjske regije, ki ga je v četrtek, 21. junija 2018, podpisal minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.

Prvi velenjski projekt prednostnih regionalnih naložb sodi v sklop 3.1: "Spodbujanje podjetništva, podporno okolje za podjetništvo - poslovna infrastruktura Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020". Gre za razširitev Poslovne cone Stara vas, katere ocenjena vrednost je 985.760 evrov, vrednost sofinanciranja s strani Evropske unije in Republike Slovenije pa znaša 808.000 evrov.

Regionalno kolesarsko povezavo med Velenjem in Mislinjo bo Mestna občina Velenje zgradila v okviru prednostne naložbe 4.4 (Spodbujanje multimodalne urbane mobilnosti Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020). Ocenjena skupna vrednost projekta za Mestno občino Velenje je 6.555.233 evrov, na podlagi Dogovora za razvoj regij pa bo Mestna občina Velenje pridobila 2.511.946 evrov evropskih in državnih sredstev.

Sofinanciranje iz istega sklopa prednostnih regionalnih naložb bo omogočilo tudi gradnjo regionalne kolesarske povezave med Velenjem, Šoštanjem in Šmartnim ob Paki, katere ocenjena vrednost za Mestno občino Velenje je 1.064.523 evrov. Evropska unija in Republika Slovenija bosta to kolesarsko povezavo sofinancirali s 500.000 evri.

Vsi trije projekti prednostnih regionalnih naložb so trenutno v fazi pridobivanja projektne dokumentacije, končani pa bodo do leta 2022.

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje