O-STA

S pomočjo NLB kot organizatorja in agenta je Skupina Interblock s petimi bankami podpisala sindicirani posojili v višini 72 mio USD (dolgoročno) in 30 mio EUR (kreditna linija za izvoz)

Pred dnevi sta družbi Interblock d.d. in Interblock USA L.C. s petimi slovenskimi bankami podpisali pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 72 mio USD in srednjeročnem revolving posojilu v višini 30 mio EUR. Na ta način slovenske banke zagotavljajo družbi, ki je ena vodilnih dobaviteljev elektronskih komponent igralniški industriji, sredstva za nadaljnji razvoj in širjenje poslovanja na tujih trgih.

Konzorcij bank, v katerem je Nova Ljubljanska banka d.d. v vlogi organizatorja in agenta, sestavljajo: Abanka d.d., Addiko bank d.d., NLB d.d., Nova KBM d.d. in SID banka d.d.

Sindicirano posojilo dokazuje, da so domače banke sposobne kvalitetno finančno podpreti tudi izrazito mednarodno orientirana podjetja kot je Interblock, ki deluje na vseh kontinentih in praktično 100 % svojih izdelkov izvozi izključno na tuje trge.

Skupina Interblock uspešno nadaljuje svojo rast in krepi poslovanje povsod po svetu - v Evropi, v Severni in Južni Ameriki, v Aziji in v Avstraliji. Nov sindiciran kredit je namenjen novim investicijskim vlaganjem in ustreznemu refinanciranju obstoječih obveznosti. Skupini Interblock omogoča dolgoročno finančno stabilnost ter nadaljnje vlaganje v povečanje obsega poslovanja, s tem pa pripomore tudi k maksimalni osredotočenosti na razvoj najbolj naprednih proizvodov in storitev za stranke, po čemer je skupina Interblock še posebej poznana.

Joc Pečečnik, ustanovitelj podjetja Interblock, je ob tem izjavil: "Urejena finančna struktura je eden osnovnih pogojev za uspešno poslovanje. Skupina Interblock se nahaja v intenzivnem obdobju rasti in povečevanja vrednosti, obenem pa tudi neprestanega inoviranja in uvajanja novih produktov in rešitev na trg. Ponosni smo, da smo uspeli z NLB kot agentom, SID banko kot ključnim podpornikom slovenskega izvoza, ter z vsemi sodelujočimi bankami skleniti paket financiranja, ki bo ne le Interblocku, ampak posredno tudi vrsti slovenskih dobaviteljev, s katerimi sodelujemo, omogočal rast in dobre rezultate. Poslovanje na globalni ravni je izjemno kompleksno. Naš cilj je, da ostajamo v svoji panogi vedno korak pred drugimi z razvojem najboljših izdelkov. Pri tem je velikega pomena, da nam ob strani stojijo močni bančni partnerji, kot tokrat, z znanjem in izkušnjami, saj nam to poenostavlja finančno plat poslovanja in nam pomaga, da bo Interblock še naprej in s še večjim zagonom vodilna skupina v razvoju in prodaji aparatov za igralniško industrijo na svetovni ravni."