O-STA

MSS s političnimi strankami uskladil predloge za izboljšanja položaja mladih

Ljubljana, 10. 07. 20018 - Mladinski svet Slovenije, krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, je končal prvi del posvetov s parlamentarnimi političnimi strankami na temo položaja mladih in predlaganih ukrepov Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih politik, ki bi izboljšale položaj mladih.

Mladinski svet Slovenije (v nadaljevanju MSS) je vse politične stranke, ki so prestopile parlametarni prag, povabil na sestanke o predlogih ukrepov, ki smo jih na MSS spoznali za ključne pri izboljšanju položaja mladih v naslednjih štirih letih.

MSS se je do sedaj sestal z Listo Marjana Šarca, Slovensko Demokratsko stranko, Levico in Socialnimi demokrati.

Predsednik MSS, Tin Kampl, je vsem strankam predstavil pogled MSS na razvoj mladinskih politik v Sloveniji in ključne predloge za izboljšanje položaja mladih v naslednjih štirih letih med katerimi najdemo: uvedbo kontinuiranega procesa vseživljenjske karierne orientacije; ureditev nacionalne sheme pripravništev; podvojitev fonda trajno najemniških stanovanj; dvig odstotka BDP oz. javnih sredstev, namenjenih za gradnjo najemniških stanovanj; vključitev predstavnika mladih v Ekonomsko-socialni svet in Državni svet RS,znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let in okrepitev delovanje Urada RS za mladino ter imenovanje ministra za mlade.

MSS in Lista Marjana Šarca (LMŠ) sta se strinjala o večini predlogov MSS, ki jih je potrebno vpeljati za mlade v naslednjih štirih letih. MSS in LMŠ sta po koncu razprave uspela oblikovati skupna stališča glede izboljšanja možnosti za zaposlovanje mladih, uvedbe preferenčnega glasu, preselitve Urada RS za mladino iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na raven Vlade RS, reševanja stanovanjske problematike in vključevanjem mladih v politične organe. Predstavniki Liste Marjana Šarca pa so se zavezali, da se bo LMŠ v prihodnjem mandatu zavzemal za izboljšanje položaja mladih.

Slovenska demokratska stranka (SDS) bi podprla imenovanje ministra za mlade brez listnice. Mladim in mladim družinam bi prioritetno ponudili možnost najema praznih stanovanj v državni lasti in možnost kasnejšega odkupa teh stanovanj. Trenutne oblike kratkotrajnega dela bi v SDS zamenjali z novo obliko enovite pogodbe o zaposlitvi. V SDS se strinjajo s predlogom MSS o uvedbi mentorskih shem, vendar v obliki, da bi delo mentorjev opravljali starejši delavci pred upokojitvijo, ki bi bili mentorji mladim. SDS je poudarila, da se z MSS strinjajo o vključitvi predstavnikov mladih v Ekonomsko-socialni svet ter, da so načeloma naklonjeni uvedbi e-volitev.

Stranka Levica se strinja s prioritetnim reševanjem stanovanjske problematike, preprečevanjem prekarnih oblik dela in dvigom minimalne plače.

Socialni demokrati (SD) se strinjajo s predlogom MSS, o imenovanju državnega sekretarja pristojnega za področje mladih, ki bo odgovoren za oblikovanje in izvajanje mladinskih politikih ter med-sektorsko sodelovanje; o prioritetnem reševanju stanovanjske problematike z zvišanjem javnih sredstev namenjenih za gradnjo najemniških stanovanj; o poudarku na preprečevanju prekarnih oblik zaposlitve in zvišanju minimalne plače na raven, ki bo zagotavljala dostojno življenje. Na področju spodbujanja participacije mladih oziroma aktivnega državljanstva mladih sta se SD in MSS strinjala, da je potrebno okrepiti državljansko vzgojo v šolah in odpreti sistematično razpravo o volilni pravici pri 16-ih letih.

Tin Kampl, predsednik MSS je povedal: "Na MSS smo zadovoljni s prvim krogom pogovorov, ki smo jih imeli s posameznimi političnimi strankami. Opažamo, da so predlogi ukrepov, ki jih je MSS posredoval strankam pred državnozborskimi volitvami, vsaj v določenih segmentih bili upoštevani. Veseli nas, da smo mladi prepoznani kot pomemben del družbe, Mladinski svet Slovenije pa kot pomemben in relevatnen sogovornik. V prid temu govorijo tudi neformalne informacije, da se nekateri naši predlogi prišli v osnutke koalicijskih pogodb."

Mladinski svet Slovenije bo tudi v prihodnje nadaljeval razprave in posvetovalne sestanke z vsemi političnimi strankami.

Za več informacij se obrnite na pr@mss.si (040-797-994).

Mladinski svet Slovenije