O-STA

Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje brez nepravilnosti - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 18. julij 2018 - Nadzorni odbor Mestne občine Velenje je potrdil dokončno poročilo zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017, v katerem nepravilnosti niso bile ugotovljene ter podal oceno, da je proračun Mestne občine Velenje za leto 2017 ne samo dobro pripravljen in uravnotežen, ampak tudi zelo socialno naravnan.

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Vsako leto, po sprejetju zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje, skrbno opravi nadzor poslovanja, določen z letnim programom dela, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih računov finančnih načrtov ožjih delov občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov.

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje je v letu 2018 pristopil k realizaciji programa dela za leto 2017. V letni program dela za leto 2017 je Nadzorni odbor Mestne občine Velenje vključil nadzor zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017, nadzor delovanja Krajevne skupnosti Staro Velenje za leto 2017, nadzor delovanja Osnovne šole Gorica Velenje za leto 2017, nadzor delovanja Lekarne Velenje za leto 2017, nadzor delovanja Zavoda za turizem Šaleške doline za leto 2017, nadzor delovanja Urada za okolje in prostor SAŠA regije za leto 2017 ter nadzor proračunske postavke SAŠA Inkubator za leto 2017.

Odbor je sprejel dokončno poročilo zaključnega računa proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017, v katerem nepravilnosti niso bile ugotovljene. Prav tako je sprejel osnutke poročil nadzora delovanja Krajevne skupnosti Staro Velenje za leto 2017, nadzor delovanja Lekarne Velenje za leto 2017, nadzor proračunske postavke SAŠA Inkubator za leto 2017. Nadzorovane osebe so osnutke poročil že prejele v predogled za morebitna dodatna pojasnila in potrditev ugotovitev Nadzornega odbora Mestne občine Velenje. Vsa dokončna poročila bodo uvrščena in podrobneje predstavljena na dnevnem redu naslednje seje Sveta Mestne občine Velenje.