O-STA

Odpravnina tudi po pogodbi za določen čas

Odpravnina delavcu pripada tudi ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas - če so izpolnjeni nekateri pogoji.

Pri ugotavljanju pravice delavca do odpravnine je pri zaposlitvi za določen čas potrebno razlikovati med iztekom pogodbe in prekinitvijo pogodbe pred iztekom časa, za katerega je bila sklenjena. Odpravnina je odvisna od določenih pogojev.

Prekinitev pogodbe pred iztekom

Če je pogodba prekinjena pred iztekom časa, za katerega je bila sklenjena, delavcu pripada odpravnina, če je bil pri delodajalcu zaposlen več kot eno leto in če je bila pogodba prekinjena zaradi odpovedi pogodbe s strani delodajalca iz poslovnih razlogov ali iz razloga nesposobnosti ali če je bila pogodba prekinjena zaradi izredne odpovedi s strani delavca.

Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo.

Delavcu v tem primeru pripada odpravnina v višini:

· 1/5 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot eno leto do deset let.

· 1/4 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot deset let do 20 let.

· 1/3 osnove za vsako leto dela pri delodajalcu, če je zaposlen pri delodajalcu več kot 20 let.

Da bo pogodba o zaposlitvi pravno formalno uredila medsebojne pravice delavca in delodajalca tako, da ne bo prihajalo do dvomov, različnih interpretacij in sporov, vam priporočamo pravno svetovanje.

Iztek pogodbe za določen čas

V primeru izteka pogodbe za določen čas, torej v primeru prenehanja pogodbe zaradi poteka časa, za katerega je bila sklenjena, delavcu prav tako pripada odpravnina, vendar zanjo veljajo drugačna pravila.

V primeru izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena za eno leto ali manj, znaša odpravnina 1/5 osnove. Kaj pa, če je bila pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena za več kot eno leto? Delavec ima ob izteku pogodbe pravico do odpravnine v višini kot v prejšnjem primeru, povečane za sorazmerni del (1/12) odpravnine iz prejšnjega primera za vsak mesec dela nad enim letom.

In če delavec po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri istem delodajalcu nepretrgoma nadaljuje z delom na podlagi sklenjene druge pogodbe o zaposlitvi za določen čas? V tem primeru se odpravnina izplača za ves čas zaposlitve za določen čas. Izplača seob prenehanju zadnje pogodbe o zaposlitvi za določen čas pri tem delodajalcu.

Ste siti zaposlitev za določen čas? Razmislite o samozaposlitvi. Vabimo vas k udeležbi na brezplačnih izobraževanjih, na katerih se boste že pred ustanovitvijo podjetja veliko naučili o podjetništvu. Na VEM točki Data lahko brezplačno in enostavno odprete s.p. ali d.o.o., v nadaljevanju podjetniške poti pa vam stojimo ob strani tudi z zanesljivimi računovodskimi storitvami in podjetniškim svetovanjem.

Kdaj zaposleni za določen čas nima pravice do odpravnine?

Pravice do odpravnine ob izteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa v skladu z ZDR-1 nima delavec v naslednjih primerih:

· Ko mu je prenehala pogodba za določen čas, sklenjena iz razloga nadomeščanja začasno odsotnega delavca.

· V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot tri mesece v koledarskem letu.

· V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas za opravljanje javnih del

· V primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, ki je bila sklenjena zaradi vključitve v ukrepe aktivne politike zaposlovanja v skladu z zakonom.

Prav tako delavcu ne pripade odpravnina v naslednjih primerih:

· Če delodajalec v času trajanja ali po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas delavca zaposli za nedoločen čas.

· Če delavec nadaljuje z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

· Če delavec zavrne pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas za ustrezno delo, ki mu ga je ponudil delodajalec po poteku pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) razen navedenih ne predvideva nobenih drugih izjem od upravičenosti do odpravnine ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas.

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se sicer lahko sklene samo v izjemnih primerih, ki jih določa zakon.

Odpoved delovnega razmerja je vsekakor situacija, ko vam svetujemo posvet z našo pravno službo. Dosegljivi so na telefonski številki 01 600 1530 ali po elektronski pošti data@data.si.

Pripravila: pravna služba podjetja Data, d.o.o.

Povezava: https://data.si/blog/2018/08/22/odpravnina-tudi-po-pogodbi-za-dolocen-cas/