O-STA

The Hartford podpisal pogodbo za prevzem specializirane globalne zavarovalniške družbe Navigators

  • Širi in poglablja ponudbo produktov podjetja The Hartford in njegov apetit za zavarovalno tveganje

  • Širi globalni doseg zavarovanj; vključuje uveljavljeno prisotnost pri družbi Lloyd's

  • Povezuje dve na zavarovanje osredotočeni organizaciji, ki sta zavezani, da pritegneta in ohranjata vrhunske talente

  • Pričakovan pozitivni učinek na čisti dobiček in dobiček iz osnovne dejavnosti * družbe The Hartford leta 2020

HARTFORD, Conne.--(BUSINESS WIRE)-- The Hartford je podpisal dokončno pogodbo za prevzem vseh preostalih navadnih delnic globalnega specializiranega zavarovatelja The Navigators Group, Inc. (NASDAQ:NAVG) za 70 USD na delnico oziroma 2,1 milijarde USD v gotovini. Posel sta že odobrila nadzorna sveta obeh podjetij, čaka pa še na potrditev s strani delničarjev družbe Navigators in na izpolnitev drugih običajnih odložnih pogojev, vključno z odobritvijo regulatorjev. Posel naj bi bil zaključen v drugi polovici leta 2019.

"Veseli nas, da lahko napovemo prevzem družbe Navigators, za katero smo prepričani, da bo dosegla ključne strateške in finančne cilje družbe The Hartford," je dejal predsednik in izvršni direktor The Hartforda Christopher Swift. "Širi našo ponudbo produktov in geografski doseg ter prinaša izkušen in preverjen talent na področju zavarovalništva in industrije in obenem krepi vrednost naše ponudbe za agente in stranke. Optimistični smo glede naših skupnih priložnosti za rast in pričakujemo, da bo prevzem ustvaril privlačne donose."

Družba Navigators, ki je bila ustanovljena leta 1974, je priznana kot vodilno zavarovalno podjetje v svetu v pomorski, gradbeni in energetski industriji kot tudi ponudnik dodatnega nezgodnega zavarovanja in zavarovanja presežnih linij v ZDA. Poleg uveljavljene prisotnosti pri Lloyd'su ima podjetje rastoče zavarovalniške dejavnosti v Evropi, Aziji in Latinski Ameriki. Podjetje trenutno upravlja s tremi poslovnimi segmenti: zavarovalništvo v ZDA (58 odstotkov obračunane kosmate premije leta 2017), mednarodno zavarovalništvo (29 odstotkov) in globalno zavarovalništvo (13 odstotkov). 1

Predsednik družbe The Hartford Doug Elliot je dodal: "Omenjena transakcija združuje dve organizaciji, ki imata disciplinirano zavarovalniško kulturo in ju povezuje zavezanost inovativnosti, finančna uspešnost in sposobnost, da pritegneta in obdržita vrhunske talente. Skupaj bomo lahko zagotovili bolj celostno ponudbo izdelkov in storitev prek najboljše distribucijske mreže v svojem razredu, ki jo omogočajo naše združene zmogljivosti na področju zavarovanja, obravnavanja zahtevkov in analiz tveganja, in jo dodatno podpira močna blagovna znamka The Hartford."

Navigators ima sedež v Stamfordu v ameriški zvezni državi Connecticut s podružnicami na 22 lokacijah v ZDA in osmimi mednarodnimi. Podjetje ima približno 820 zaposlenih po vsem svetu, ki se bodo ob zaključku transakcije pridružili družbi The Hartford. Približno 600 zaposlenih živi v ZDA, 150 pa jih posluje iz Velike Britanije.

"Veselimo se, da bomo družbi The Hartford prinesli zmogljivosti podjetja Navigators na področju zavarovanja presežnih linij," je dejal predsednik in izvršni direktor družbe Navigators Stanley A. Galanski. "S tem ko se bomo pridružili podjetju The Hartford in izkoristili moč njegovih bilanc ter kakovostnih osnovnih komercialnih zavarovalnih produktov, bomo ustvarili vznemirljive priložnosti za zagotavljanje še večje vrednosti za naše posrednike in imetnike zavarovalnih polic."

Družba The Hartford ima dovolj obstoječih virov za financiranje celotne kupnine v višini približno 2,1 milijarde USD, vendar bo pred zaključkom transakcije preučila alternativne vire kapitala. The Hartford ne namerava izdati navadnih delnic v povezavi s prevzemom.

The Hartford pričakuje, da bo transakcija sčasoma prinesla atraktiven donos. Učinek prevzema na konsolidirane finančne rezultate družbe The Hartford v letih 2019 in 2020 bo odvisen od različnih dejavnikov, vključno s časom zaključka transakcije, izpolnitvijo računovodskih vplivov nakupa, kot so ugotavljanje dobrega imena in drugih neopredmetenih sredstev, stroški povezovanja in s prevzemom povezani izdatki, vključno s stroški transakcije in spremembami v rezervah za izgube ali ostalih bilančnih postavkah družbe Navigators.

Prevzem bo po pričakovanjih povzročil nepomembno znižanje čistega dobička v letu 2019 pred upoštevanjem učinka s prevzemom povezanih izdatkov, ki še niso bili zaključeni. Brez upoštevanja s prevzemom povezanih stroškov in stroškov povezovanja*, družba pričakuje, da bo imel prevzem takojšnji učinek na čisti dobiček leta 2019.

Za leto 2020 The Hartford pričakuje, da bo učinek prevzema na povečanje čistega dobička za 30 milijonov na 75 milijonov USD in na dobiček iz osnovne dejavnosti za 60 milijonov na 95 milijonov USD. To vključuje prispevek družbe Navigators v višini 80 milijonov k skupno 125 milijonov USD čistega dobička in 110 milijonov k skupno 145 milijonov na dobiček iz osnovne dejavnosti, izravnan za zmanjšanje čistega investicijskega dobička družbe The Hartford po davkih za približno 50 milijonov USD iz naslova gotovine, s katero bo financiran prevzem. Vse to so začasne ocene in bodo posodobljene na podlagi razmer na trgu, poslovnih načrtov, finančnih rezultatov in razvoja drugih dogodkov od sedaj pa do zaključka transakcije.

The Hartford bo prevzem predstavil prek spletne oddaje in video konference 22. avgusta 2018 ob 8:30 po lokalnem času (EDT). Dostop do video konference je mogoč prek številke 877-685-7362 (ZDA) ali 478-219-0241 (mednarodno), z geslom 6087567. Spletna oddaja v živo, ki bo na voljo le za poslušanje, je na voljo prek razdelka za odnose z vlagatelji na spletni strani družbe The Hartford na https://ir.thehartford.com. Video konferenca bo na voljo za ponovno predvajanje skupaj z magnetogramom dogodka še vsaj 90 dni.

Glavni finančni svetovalec podjetja The Hartford pri poslu je bila družba Citigroup Global Markets Inc., finančno svetovanje pa je nudila tudi družba Deutsche Bank Securities Inc. Kot odvetnik za družbo The Hartford je sodeloval Mayer Brown.

Dodatne informacije v zvezi s transakcijo so na voljo na spletni strani podjetja The Hartford na https://www.thehartford.com, vključno s predstavitvenim paketom, ki povzema vse finančne pogoje in koristi transakcije, ter v tekočih poročilih na obrazcu 8-K, ki sta jih danes pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo (SEC) oddali družbi The Hartford in Navigators.

O podjetju The Hartford

The Hartford je vodilno podjetje na trgu premoženjskega in nezgodnega zavarovanja, skupnih zavarovanj in vzajemnih skladov. Z znanjem, ki si ga je pridobilo v več kot 200 letih, je podjetje The Hartford znano po odličnosti storitev, trajnostnih praksah, zaupanju in integriteti. Več informacij o podjetju in njegovi finančni uspešnosti je na voljo na https://www.thehartford.com. Sledite nam na Twitterju na www.twitter.com/TheHartford_PR.

Družba The Hartford Financial Services Group, Inc., (NYSE:HIG) posluje prek podružnic pod blagovno znamko The Hartford in ima sedež v Hartfordu v ameriški zvezni državi Connecticut. Za dodatne podrobnosti prosimo preberite pravno obvestilo The Hartford's legal notice.

HIG-F, C

*Pomeni finančno merilo, ki ni bilo izračunano v skladu s splošno sprejetimi računovodskimi standardi (non-GAAP). Za dodatne informacije v zvezi s tem si oglejte razdelek pod naslovom "Razprava o finančnih merilih, ki niso v skladu z GAAP", vključno z najbolj neposredno primerljivim merilom ameriških standardov GAAP.

Izjave, ki se nanašajo na prihodnost

Določene izjave v tem sporočilu je potrebno obravnavati kot izjave o prihodnosti, kot jih določa prenovljeni zakon o pravdah v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995. Te izjave vključujejo izjave o prihodnjih rezultatih dejavnosti podjetja The Hartford in projekcij glede učinka prevzema družbe Navigators. Vlagatelje opozarjamo, da te izjave, ki se nanašajo na prihodnost ne jamčijo prihodnjega poslovanja, in da se lahko dejanski rezultati od njih pomembno razlikujejo.

Dejavniki, ki bi lahko vplivali na to, da se bodo dejanski rezultati podjetja The Hartford morda tudi opazno razlikovali od tistih, ki so navedeni v izjavah o prihodnosti, vključujejo, vendar niso omejeni na (i) prejetje odobritve transakcije s strani regulatorjev; (ii) uspešen zaključek transakcije v skladu z ocenjenim časovnim okvirjem; (iii) neuresničitev sinergij, ki jih pričakujemo od transakcije ali zamuda pri njihovem uresničevanju; (iv) računovodski učinki nakupa, vključno z ugotavljanjem dobrega imena in drugih neopredmetenih sredstev ob zaključku transakcije; (v) stroški povezovanja; (vi) izdatki povezani s prevzemom, vključno s stroški transakcije in spremembami v rezervah za izgube družbe Navigators in drugih bilančnih postavkah, ki so potrebne ob zaključku; (vii) razmere v panogi; in (viii) drugi dejavniki, ki jih je mogoče najti v sporočilih za javnost in objavah podjetja The Hartford na SEC, vključno z tistimi, o katerih je govora v sporočilu za javnost podjetja The Hartford, ki je bilo objavljeno 26. julija 2018, četrtletnimi poročili podjetja The Hartford na obrazcu 10-Q, letnem poročilu družbe za leto 2017 na obrazcu 10-K in drugih naših objavah prek ameriške Komisije za vrednostne papirje in borzo. Ne prevzemamo nikakršne obveznosti za posodabljanje tega sporočila, ki govori le o stanju na današnji dan.

Dodatne informnacije in kje jih najti

The Hartford lahko od časa do časa uporabi svojo spletno stran za širjenje pomembnih informacij o družbi. Finančne in druge informacije o družbi The Hartford so redno dostopne in objavljene na naši spletni strani na https://ir.thehartford.com. Poleg tega lahko avtomatično prejemate obvestila prek spletne pošte in druge informacije o podjetju The Hartford tako, da vpišete naslov svoje elektronske pošte v razdelku Email Alerts na strani https://ir.thehartford.com.

Razprava o finančnih merilih, ki niso v skladu z GAAP

Pričujoče sporočilo vključuje finančno merilo dobiček iz osnovne dejavnosti, ki ne izhaja iz splošno sprejetih računovodskih standardov ("GAAP"). Podjetje uporablja dobiček iz osnovne dejavnosti za pomoč vlagateljem pri analizi predvidenega učinka prevzema na poslovno uspešnost podjetja v predstavljenih obdobjih. Podjetje meni, da je dobiček iz osnovne dejavnosti za vlagatelje koristno merilo uspešnosti tekočih dejavnosti podjetja, ker kaže na trende v naših družbah za zavarovalniške in finančne storitve, ki bi jih prikrili z vključitvijo neto učinka določenih realiziranih kapitalskih dobičkov in izgub, določenih stroškov prestrukturiranja, stroškov povezovanja in transakcije v povezavi s prevzeto družbo, pokojninskih poplačil, izgube ali prenehanja dolga, dobičke in izgube iz naslova pozavarovalnih transakcij, zneska davka na dobiček zaradi zmanjšanja popravka vrednosti odloženega davka na dobiček, učinka davčne reforme na neto odložene terjatve za davek in rezultatov ustavljenega poslovanja. Nekateri realizirani kapitalski dobički in izgube temeljijo predvsem na vlagateljskih odločitvah in zunanjih gospodarskih dejavnikih, čigar narava in časovnica sta neodvisni od zavarovalniških vidikov našega posla. V skladu s tem dobiček iz osnovne dejavnosti izključuje učinek vseh realiziranih dobičkov in izgub (brez davka in učinkov DAC), ki se navadno zelo spreminjajo od obdobja do obdobja na podlagi razmer na kapitalskem trgu. Vendar pa podjetje meni, da so nekateri realizirani kapitalski dobički in izgube tesno povezani z našimi zavarovalniškimi posli, zato dobiček iz osnovne dejavnosti vključuje neto realizirane dobičke in izgube, kot so periodična poplačila na kreditne izvedene finančne instrumente. Ti realizirani dobički in izgube so neposredno povezani s pobotano postavko, ki je vključena v poslovni izid, kot je čisti investicijski dobiček.

Čisti dobiček (izguba) je dobičku iz osnovne dejavnosti najbolj neposredno primerljivo merilo po ameriških standardih GAAP. Dobiček iz osnovne dejavnosti ne sme biti upoštevan kot nadomestilo za čisti dobiček (izgubo) in ne odraža skupne dobičkonosnosti dejavnosti podjetja. Zato podjetje meni, da je za vlagatelje koristno, da pri ocenjevanju uspešnosti podjetja upoštevajo tako čisti dobiček (izguba) kot dobiček iz osnovne dejavnosti. Kvantitativne uskladitve čistega dobička (izgube) z dobičkom (izgubo) iz osnovne dejavnosti ni mogoče izračunati na podlagi prihodnjih ocen, ker ni mogoče zagotoviti zanesljivih napovedi realiziranih kapitalskih dobičkov ali izgub, za katere je značilno, da se pomembno razlikujejo od obdobja do obdobja.

Ker se lahko izračun dobička iz osnovne dejavnosti podjetja razlikuje od podobnih meril, ki jih uporabljajo druga podjetja, morajo biti vlagatelji previdni pri primerjavi dobička iz osnovne dejavnosti podjetja s finančnimi merili, ki ne sledijo standardom GAAP, ki jih uporabljajo druga podjetja.

Podjetje uporablja zgoraj navedeni čisti dobiček pred stroški povezovanja in stroške povezane z prevzemom, da bi vlagateljem pomagala pri analiziranju predvidenega učinka prevzema na uspešnost poslovanja podjetja v predstavljenih obdobjih. Podjetje meni, da gre za dragoceno merilo, ki ilustrira takojšen run-rate učinek na dobiček, ki naj bi ga imel prevzem in ki ga lahko prikrijejo s prevzemom povezani stroški, vključno s stroški transakcije in spremembami v rezervah podjetja Navigators za izgube in drugih bilančnih postavkah, ki jih The Hartford lahko zabeleži ob zaključku transakcije. Čisti dobiček (izguba) je najbolj neposredno primerljivo merilo po ameriških standardih GAAP.

1 Vir: letno poročilo družbe Navigators' za 2017 na obrazcu 10-K in četrtletno poročila na obrazcu 10-Q, ki so bila vložena pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo, in druge informacije, ki jih je posredovala družba Navigators.

Originalno verzijo si oglejte na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180822005271/en/

Kontakti

Mediji:
The Hartford
Michelle Loxton, 860-547-7413
michelle.loxton@thehartford.com
ali
Vlagatelji:
The Hartford
Sabra Purtill, 860-547-8691
sabra.purtill@thehartford.com

Vir: The Hartford