O-STA

Povračilo stroškov, ko malico organizira služba

Ali imate v vaši službi toplo malico, ki jo za zaposlene organizira podjetje? V tem primeru vam povračilo stroškov za malico ne pripada. Razen če kolektivna pogodba, ki velja za vašo dejavnost, ne določa drugače.

Povračilo stroškov v zvezi z delom je pravica, ki delavcu dodeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Višina povračila pa je določena s kolektivnimi pogodbami na ravni dejavnosti.

Stroške, ki jih delavcu predstavlja malica, kot tudi vse druge stroške v zvezi z delom, je delodajalec delavcu dolžan povrniti mesečno, in sicer na plačilni dan. Ali znate iz svoje plačilne liste razbrati, koliko je vaša bruto in neto plača? Pomagate si lahko z našim kalkulatorjem, s katerim iz bruto zneska enostavno preračunate neto znesek.

Informativni izračun plače

Vas mika, da bi si sami določili čas in dolžino odmora za malico? Vabljeni na brezplačen seminar o prednostih in slabostih samozaposlitve. Svoje podjetje lahko ustanovite na VEM točki Data, kjer vam bodo izkušeni referenti svetovali o odprtju s.p.-ja in d.o.o.-ja.

Izplačilo stroškov le, če nastanejo

Povračilo stroškov, ki se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, določa uredba o davčni obravnavi povračil stroškov. Dovoljeni neobdavčeni znesek za prehrano med delom znaša 6,12 evra. Če strošek priprave malica za posameznega delavca znaša manj kot 6,12 evra, bi lahko delodajalec delavcu neobdavčeno izplačal razliko do zneska 6,12 evra. A le, če bi ga k temu zavezoval predpis, denimo kolektivna pogodba. Na Finančni upravi RS (FURS) ob tem opozarjajo tudi na sodno prakso. Kot navajajo, se stroški v zvezi z delom, sem spada tudi malica, izplačujejo le, če dejansko nastanejo. V primeru organizirane brezplačne prehrane pa praviloma delavcu malica ne predstavlja stroška.

V zasebnem sektorju je višina povračila stroškov za posamezno dejavnost določena s kolektivno pogodbo. V primeru, da se podjetje ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, pa višino določajo podzakonski akti. Višina nadomestila za malico po kolektivnih pogodbah je zelo različna. Minimalno nadomestilo je 4,51 evra na dan, maksimalno neobdavčeno nadomestilo za malico pa - kot določa omenjena uredba - znaša 6,12 evra na dan.

Vse kolektivne pogodbe in njihove določbe glede višine zneska za prehrano lahko najdete tukaj. Prehrana za delo za javni sektor pa je določena v Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).

Registracija podjetja je hitra, brezplačna in enostavna! Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite nadata@data.si

Povezava: https://data.si/blog/2018/09/07/povracilo-stroskov-ko-malico-organizira-sluzba/