O-STA

Na delavnici Trajnostno mobilna regija o izzivih regije na področju trajnostne mobilnosti

Velenje, 12. september 2018 - Začel se je nov sklop aktivnosti na področju priprave regijske celostne prometne strategije, ki jih Mestna občina Velenje izvaja v okviru projekta Smart Commuting. V procesu priprave strategije bo ključnega pomena sodelovanje različnih akterjev na področju prometa. Zato bo Mestna občina Velenje v času Evropskega tedna mobilnosti priredila delavnico z naslovom Trajnostno mobilna regija, na kateri bodo pri prepoznavanju ključnih izzivov regije na področju razvoja mobilnosti sodelovali predstavniki občin, ki so podpisale Zavezo o sodelovanju na področju trajnostne mobilnosti, predstavniki javnih ustanov, šol in nevladnega sektorja, zaposlovalci in strokovnjaki. Delavnica Trajnostno mobilna regija bo potekala v torek, 18. septembra, med 10. in 12. uro v Vili Bianci (Stari trg 3) v Velenju.

Mestna občina Velenje in sodelujoči partnerji bodo v naslednjih korakih priprave strategije na podlagi prepoznanih izzivov oblikovali cilje in scenarije ter ukrepe, s katerimi bodo na ravni regije dosegli zastavljene cilje. Zbrane bo uvodoma nagovorila vodja projekta Smart Commuting mag. Katarina Ostruh, strokovna sodelavka Nela Halilović pa bo vodila analizo izzivov, ki jih bodo udeleženci predhodno identificirali, nato pa skupaj izbrali ključne. Sledilo bo delo po skupinah, po predstavitvi rezultatov pa še diskusija.

Mestna občina Velenje je partner v projektu Smart Commuting, ki je v 85 odstotkih sofinanciran iz programa Evropske unije Interreg Srednja Evropa, njegov osrednji cilj pa je poiskati nove rešitve za izzive dnevne mobilnosti za bolj trajnosten razvoj mest.

Prijazno vabljeni!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si