O-STA

Javni natečaj "Naj izložba Velenja 2018"

Velenje, 13. september 2018 - Mestna občina Velenje je danes, 13. septembra, na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Javne objave) objavila javni natečaj "Naj izloľba Velenja 2018". Z javnim natečajem ľelimo lastnike ali najemnike poslovnih prostorov v mestnem srediąču Velenja spodbuditi k obeleľitvi praznika Mestne občine Velenje ali Pikinega festivala, ki potekata v mesecu septembru. Prijave na natečaj so moľne do vključno 20. septembra 2018, ocenjevanje prijaviteljev pa bo potekalo med 21. septembrom in 10. oktobrom. Zmagovalce natečaja bomo razglasili na prireditvi Podjetno Velenje, ki bo v soboto, 13. oktobra 2018, na Titovem trgu.

Z javnim natečajem ľelimo spodbuditi atraktivnost prodajnih prostorov v mestnem srediąču ter tako privabiti v mesto več obiskovalcev. Od prijaviteljev pričakujemo izvirno in ustvarjalno dekoracijo oziroma ureditev izloľb v duhu praznovanja, poudarek naj bo predvsem na sporočanju, da gre za mesec, v katerem Velenje praznuje.

Komisija, ki jo sestavljajo člani Odbora za mestni marketing, bo ocenjevala zunanjo izloľbo prodajnega prostora, urejenost notranjega prostora, pestrost, izvirnost in inovativnost ponudbe izdelkov in storitev, prijaznost osebja ter celostno in oblikovno usklajenost vseh sestavnih delov prodajnega prostora s predstavitvenimi simboli, elementi, identiteto Mestne občine Velenje ali Pikinega festivala. Podoba naj bo čim bolj skladna s celostno grafično podobo Mestne občine Velenje ali Pikinega festivala. Komisija bo prodajni prostor obiskala brez predhodnega obvestila.

Trije najlepąe urejeni prodajni prostori v mestnem srediąču bodo nagrajeni z nagradami v obliki brezplačnega oglaąevanja na oglasnih mestnih, s katerimi upravlja Mestna občina Velenje, in brezplačnimi promocijskimi objavami v lokalnih medijih.

Vabljeni k sodelovanju!

Prijazen pozdrav,

Sluľba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Alma Glotić, dipl. inľ. med. kom. (UN)
Kabinet ľupana - Sluľba za odnose z javnostmi

T: 03 8961 603
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si


Mestno središče Velenje.png