O-STA

Bruto domači proizvod, II. četrtletje 2004 (15.10.2004)

Področje: Nacionalni računi

Statistični urad RS je podatke o gospodarski rasti za letošnje drugo četrtletje objavil 15. septembra in v izvirni (nedesezonirani obliki, t.j. brez izločitve vliva sezone in koledarja) poslal tudi Eurostatu. Po teh podatkih je bila gospodarska rast 4,6-odstotna.

V skladu z načrtovano revizijo nacionalnih računov, ki je bila namenjena nadaljnji uskladitvi z ESR 1995, smo za obdobje 1995-2003 najprej revidirali letne nacionalne račune, temu pa sledi revizija četrtletnega ocenjevanja BDP. Pred revizijo nacionalnih računov je statistični urad Eurostatu za obdobje od 1992 redno in v rokih pošiljal izvirne (nedesezonirane) in desezonirane serije četrtletnih podatkov. Po reviziji je bila primerljiva serija četrtletnih podatkov, ki je usklajena z letnimi nacionalnimi računi, v prvem koraku pripravljena od prvega četrtletja 2000 naprej. To je omogočilo pravočasno objavo gospodarske rasti za drugo četrtletje letos v obliki stopnje rasti glede na drugo četrtletje lanskega leta. Serija pred letom 2000 bo z revidiranimi podatki letnih nacionalnih računov usklajena do konca marca prihodnje leto.

Eurostat v svojih publikacijah objavlja gospodarsko rast predvsem v obliki stopenj rasti med zaporednimi četrtletji iz desezoniranih podatkov. Ker je za izvedbo postopka desezoniranja potrebna vsaj šestletna primerljiva časovna serija, podatkov za Slovenijo trenutno še ne moremo desezonirati, bo pa to mogoče, ko bodo serije četrtletnih podatkov usklajene za celotno obdobje po letu 1995. Tako bodo desezonirani podatki za Slovenijo vključeni v Eurostatove publikacije šele pri objavi gospodarske rasti za zadnje četrtletje letošnjega leta - to je v marcu/aprilu 2005. Podrobnejši podatki so na voljo na spletnem naslovuhttp://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_bdp.asp