O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco

V petek, 21. septembra 2018, bo na Univerzi v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi, potekalo četrto zasedanje Rektorske konference Republike Slovenije (RKRS) pod predsedovanjem Univerze v Novi Gorici. Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

1. Potrditev dnevnega reda seje.

2. Potrditev zapisnika 3. redne seje.

3. Pregled uresničitve sklepov 3. redne seje.

4. Kriteriji za članstvo v Rektorski konferenci RS.

5. Pomanjkanje sredstev za vlaganje v infrastrukturo v lasti visokošolskih zavodov

za potrebe investicij in investicijsko-vzdrževalnih del.

6. Predlogi za spremembe predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih

pravicah na enotnem digitalnem trgu COM(2016) 593 final.

7. Pobuda za dodelitev šifre raziskovalnega področja turizma.

8. Delovne skupine.

9. Pobude in predlogi članov Rektorske konference RS.

10. Razno.

Ob 13.30 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v sejni dvorani Univerze v Novi Gorici v dvorcu Lanthieri v Vipavi (Glavni trg 8) potekala novinarska konferenca.

Zaradi lažje organizacije vas prosimo da potrdite svojo prisotnost do četrtka, 20. septembra 2018, na tel. št. 05 62 05 827 oziroma na naslov andreja.leban@ung.si.

Dodatne informacije:

Andreja Leban, Stiki z javnostmi

Univerza v Novi Gorici

T: 05 62 05 827, GSM: 040 266 058

E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban