O-STA

Odprtje prenovljenega križišča pod cerkvijo sv. Martina in treh obnovljenih cest s pločnikom

Velenje, 3. oktober 2018 - V petek, 5. oktobra, bomo v okviru praznika Krajevne skupnosti Šmartno odprli prenovljeno križišče pod cerkvijo sv. Martina in obnovljene ceste: Gubčevo, Konovsko in Šmarško. Ob tej priložnosti bomo predali namenu tudi razširjen avtomobilski dostop do cerkve. Dela, ki jih je izvedlo podjetje Nivig, d. o. o., so zajemala rekonstrukcijo Šmarške ceste in prvega dela Konovske ceste. Vrednost investicije znaša 305.385,28 evra. Obnovljeni del bosta v petek ob 16. uri predala namenu Sonja Zavolovšek, predsednica KS Šmartno, in Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje.

Konovska cesta povezuje središče mesta z več primestnimi naselji, zato je promet po tej cesti vse bolj gost. Promet na Konovski cesti je sprva enosmeren, v nadaljevanju pa poteka v obeh smereh. Zaradi enosmernega poteka prometa na Šmarški cesti so morali obiskovalci cerkve sv. Martina voziti skozi naselje individualnih hiš, s čimer so po nepotrebnem obremenjevali že tako preozko cesto. Za rešitev navedene problematike je Mestna občina Velenje naročila izdelavo PZI dokumentacije z namenom, da se na predmetnem odseku z rekonstrukcijo obstoječih križišč in ceste ter gradnjo pločnikov poveča varnost vseh udeležencev v prometu.

Po obnovi je širina vozišča Šmarške ceste 5,5 metra in cesta se iz enosmerne spremeni v dvosmerno. Tudi Konovska cesta je sedaj širša in sicer 5 metrov. Pri nadaljevanju rekonstrukcije Konovske ceste se bo pločnik zaključil pri odcepu za Dom KS Konovo. Odvodnjavanje vozišča je zagotovljeno s prečnimi in vzdolžnimi skloni, ki zagotavljajo, da voda čim hitreje odteče na rob vozišča. Na večjem delu cestišča je urejen razpršen izpust vode po terenu. Hkrati je z ureditvijo obcestnih jarkov zagotovljen tudi odvod zaledne vode. Na vseh odsekih, kjer je obnova potekala sedaj, smo uredili tudi novo javno razsvetljavo.

Prijazno vabljeni na odprtje!

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

mag. Maša KočevarKabinet župana

T: 03 8961 546
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si