O-STA

Zdravilo IMFINZI je prvo imunološko zdravilo, ki je pokazalo statistično značilno izboljšanje skupnega preživetja pri neoperabilnem raku pljuč v stadiju III

Objavljeno 25. septembra 2018.

V raziskavi faze lll PACIFIC je zdravilo Imfinzi v primerjavi s standardnim zdravljenjem skoraj za tretjino zmanjšalo tveganje za smrt.

Posodobljeni podatki ponovno potrjujejo neprimerljivo izboljšanje preživetja brez napredovanja bolezni za več kot 11 mesecev.

Družba AstraZeneca in njena globalna enota za raziskave in razvoj bioloških zdravil, MedImmune, sta predstavila podatke o skupnem preživetju iz raziskavi faze lll PACIFIC z zdravilom Imfinzi med glavnim simpozijem 19. svetovne konference o pljučnem raku, ki jo je gostila Mednarodna zveza za raziskave pljučnega raka (International Association for the Study of Lung Cancer) v Torontu, v Kanadi.

Rezultati raziskave faze lll PACIFIC so bili sočasno objavljeni v reviji New England Journal of Medicine in so pokazali, da je zdravilo Imfinzi (durvalumab) statistično značilno izboljšalo skupno preživetje, ki je bil drugi glavni opazovani dogodek raziskave, v primerjavi s standardnim zdravljenjem ne glede na izraženost PD-L1, in sicer je zmanjšalo tveganje za smrt za 32 % (razmerje ogroženosti: 0,68; 99,73 % interval zaupanja: 0,47-0,997; p = 0,0025). Podrobni rezultati so objavljeni na spletni strani revije New England Journal of Medicine.

Sean Bohen, izvršni podpredsednik Globalnega razvoja zdravil in vodja Medicinskega oddelka, je dejal: "Ti podatki postavljajo zdravilo Imfinzi na mesto prve imunoterapije, ki je pokazala izboljšanje skupnega preživetja pri bolnikih z neoperabilnim, nedrobnoceličnim pljučnim rakom v stadiju III po zdravljenju s kemoterapijo in obsevanjem. Današnja objava prinaša novo upanje bolnikom z boleznijo, pri kateri se preživetje v zadnjih desetletjih ni spremenilo."

Dr. Scott J. Antonia, dr. med., vodja Oddelka za torakalno onkologijo v Centru za raka Moffitt v Tampi, Florida, ZDA, in glavni raziskovalec raziskave PACIFIC, je dejal: "Pri tej bolezni je bilo v preteklosti petletno preživetje po zdravljenju s kemoradioterapijo približno 15-odstotno. Statistično značilno izboljšanje preživetja, ki smo ga opazili ob uporabi režima zdravljenja iz raziskave PACIFIC, vliva zaupanje in daje jasen razlog za vzpostavitev novega standarda zdravljenja."

Povzetek glavnih opazovanih dogodkov

Imfinzi

(n = 476)

Placebo

(n = 237)

Skupno preživetje (glavni opazovani dogodek)1

Število umrlih (%)

183 (38,4 %)

116 (48,9 %)

Razmerje ogroženosti

(99,73 % IZ)2,3

0,68 (0,47-0,997)

Vrednost p2-4

0,0025

Mediana v mesecih

(95 % IZ)

ND5

(34,7-ND)

28,7

(22,9-ND)

Preživetje brez napredovanja bolezni (glavni opazovani dogodek)1,6

Število (%) bolnikov z dogodkom

243 (51,1 %)

173 (73,0 %)

Razmerje ogroženosti

(95 % IZ)2,7

0,51 (0,41-0,63)

Mediana v mesecih

(95 % IZ)

17,2

(13,1-23,9)

5,6

(4,6-7,7)

1Datum zaključka zbiranja podatkov za analizo skupnega preživetja in posodobljeno analizo preživetja brez napredovanja bolezni je bil 22. marec 2018.

2Stratificirano glede na spol, starost in anamnezo kajenja.

3Interval zaupanja je prilagojen za vmesno analizo.

4Ob vmesni analizi je bilo merilo za statistično značilnost razlike v skupnem preživetju vrednost p ≤ 0,00274 (z uporabo funkcije Lan DeMets).

5Ni doseženo (ND).

6Po oceni zaslepljenih neodvisnih centralnih ocenjevalcev v skladu z merili RECIST v1.1.

7Formalna statistična primerjava ni bila narejena, ker je bila v raziskavi dosežena statistična značilnost razlike v preživetju brez napredovanja bolezni ob prvi načrtovani vmesni analizi (datum zaključka zbiranja podatkov 13. februar 2017).

Profil varnosti in prenašanja zdravila Imfinzi se je ujemal s tistim, o katerem so poročali ob času analize preživetja brez napredovanja bolezni. Med bolniki, ki so prejemali zdravilo Imfinzi, so bili najpogostejši neželeni učinki (pojavili so se pri 20 % bolnikov ali pogosteje) v primerjavi s placebom: kašelj (35,2 % proti 25,2 %), utrujenost (24,0 % proti 20,5 %), težka sapa (22,3 % proti 23,9 %) in radiacijski pnevmonitis (20,2 % proti 15,8 %). Neželene učinke stopnje 3 ali 4 je ob zdravilu Imfinzi izkusilo 30,5 % bolnikov, ob placebu pa 26,1 % bolnikov. Zaradi neželenih učinkov je zdravljenje z zdravilom Imfinzi prekinilo 15,4 % bolnikov v primerjavi z 9,8 % bolnikov, ki so prekinili jemanje placeba.

Zdravilo Imfinzi je na osnovi raziskave PACIFIC trenutno odobreno v ZDA, EU, Kanadi, Švici, Indiji, na Japonskem in v Braziliji. V teku so postopki oddaje vlog in pregleda dokumentacije pri drugih zdravstvenih organih po svetu.

O nedrobnoceličnem raku pljuč (NDRP) v stadiju III

Stadij III (lokalno napredovali) NDRP se običajno razdeli na tri podkategorije (IIIa, IIIb in IIIc) glede na to, v kolikšni meri se je rak lokalno razširil in kakšne so možnosti operacije. Bolezenski stadij III se razlikuje od stadija IV, v katerem se je rak že razširil (razsejal) v oddaljene organe, saj se trenutno stadij III obravnava z namenom zdravljenja.

NDRP v stadiju III predstavlja približno eno tretjino pojavnosti NDRP. Ocenjujejo, da je v letu 2017 ta bolezen prizadela približno 105.000 bolnikov v prvih osmih državah (na Kitajskem, v Franciji, Nemčiji, Italiji, na Japonskem, v Španiji, ZK in ZDA). Večina bolnikov z NDRP v stadiju III ima ob diagnozi neoperabilen tumor. Za te bolnike že desetletja ni bilo na voljo novih načinov zdravljenja razen kemoradioterapije in nato aktivnega opazovanja, da bi zaznali napredovanje bolezni.

O raziskavi PACIFIC

PACIFIC je randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana, multicentrična raziskava faze lll z zdravilom Imfinzi v zdravljenju vseh bolnikov (ne glede na status PD-L1) z neoperabilnim NDRP v stadiju III (lokalno napredovalim), pri katerih bolezen po kemoterapiji na osnovi platine in obsevanju ni napredovala.

Raziskava poteka v 235 centrih v 26 državah in vključuje 713 bolnikov. Glavna opazovana dogodka raziskave sta preživetje brez napredovanja bolezni in skupno preživetje, med sekundarnimi opazovanimi dogodki so preživetje brez napredovanja bolezni in skupno preživetje ob določenem času, pogostnost objektivnega odziva in trajanje odziva.

O zdravilu Imfinzi

Imfinzi (durvalumab) je človeško monoklonsko protitelo, ki se veže na PD-L1 ter blokira interakcijo PD-L1 s PD-1 in CD80 ter s tem nasprotuje taktiki tumorja, da bi se izognil imunskemu sistemu, in sprosti zavoro imunskega odziva.

Zdravilo Imfinzi je na osnovi raziskave faze lll PACIFIC odobreno za zdravljenje neoperabilnega NDRP v stadiju III v ZDA, EU, Kanadi, Švici, Indiji, na Japonskem in v Braziliji. Zdravilo Imfinzi je odobreno tudi za zdravljenje bolnikov z lokalno napredovalim ali razsejanim urotelijskim karcinomom v ZDA, Kanadi, Braziliji, Izraelu, Hong Kongu in Indiji.

V obširnem razvojnem programu potekajo tudi raziskave z zdravilom Imfinzi kot monoterapijo ter v kombinaciji s kemoterapijo, obsevanjem, malimi molekulami in tremelimumabom (monoklonskim protitelesom proti CTLA-4) v prvem in drugem redu zdravljenja pri bolnikih z NDRP, drobnoceličnim pljučnim rakom, lokalno napredovalim ali razsejanim urotelijskim karcinomom, rakom glave in vratu ali drugimi solidnimi tumorji.

O družbi AstraZeneca na področju pljučnega raka

Pljučni rak je vodilni vzrok smrti zaradi raka pri moških in ženskah ter je odgovoren za približno tretjino vseh smrtnih primerov zaradi raka.

Družba AstraZeneca ima obsežen nabor odobrenih in potencialnih novih zdravil v pozni fazi kliničnega razvoja za zdravljenje različnih oblik pljučnega raka v vseh stadijih bolezni in redih zdravljenja. Prizadevamo si, da bi poskrbeli za neizpolnjene potrebe bolnikov s tumorji z mutacijami EGFR kot genetskim gonilom bolezni, ki se pojavijo pri 10 % do 15 % bolnikov z NDRP v ZDA in EU ter 30 % do 40 % bolnikov z NDRP v Aziji, in sicer z našima odobrenima zdraviloma Iressa in Tagrisso ter potekajočimi raziskavami faze lll FLAURA, ADAURA in LAURA. Naš obširen program imunoonkologije v pozni fazi se osredotoča na 75 % do 80 % bolnikov s pljučnim rakom brez znane genetske mutacije. Zdravilo Imfinzi, protitelo proti PD-L1, je v razvoju kot monoterapija (v raziskavah faze lll ADJUVANT BR.31, PACIFIC2, MYSTIC in PEARL) ter v kombinaciji s tremelimumabom in/ali kemoterapijo (v raziskavah faze lll MYSTIC, NEPTUNE, POSEIDON in CASPIAN).

O pristopu družbe AstraZeneca k imunoonkologiji (IO)

Immunoonkologija (IO) je terapevtski pristop, zasnovan tako, da spodbuja telesni imunski sistem k napadu tumorjev. V družbi AstraZeneca in naši enoti za raziskave in razvoj bioloških zdravil, MedImmune, nabor zdravil s področja IO temelji na imunoterapiji, ki deluje tako, da premaga zavoro imunskega odziva proti tumorju. Verjamemo, da bodo zdravila, ki temeljijo na IO, ponudila možnost zdravljenja raka, ki bo spremenilo življenje večine bolnikov.

Imamo celovit program kliničnih raziskav, ki vključuje zdravilo Imfinzi (usmerjeno proti PD-L1) kot monoterapijo in v kombinaciji s tremelimumabom (usmerjenim proti CTLA-4) pri več vrstah tumorjev in stadijev bolezni ter v različnih redih zdravljenja ob uporabi biološkega označevalca PD-L1 za pomoč pri odločitvi o najboljšem možnem načinu zdravljenja za bolnika. Poleg tega možnost kombiniranja našega nabora zdravil s področja IO z malimi tarčnimi molekulami iz našega nabora onkoloških zdravil in nabora zdravil naših raziskovalnih partnerjev lahko privede do novih možnosti zdravljenja številnih tumorjev.

O družbi AstraZeneca na področju onkologije

Družba AstraZeneca gradi na bogati dediščini na področju onkologije in ponuja hitro rastoči nabor novih zdravil, ki lahko spremenijo bolnikom življenje, družbi pa prihodnost. Z najmanj šestimi novimi zdravili, ki naj bi prišla na trg med letoma 2014 in 2020, in širokim naborom malih molekul in bioloških zdravil v razvoju smo zavezani k napredovanju onkologije kot gonilu rasti družbe AstraZeneca, z osredotočenostjo na raka pljuč, jajčnikov, dojk in krvnega raka. Poleg uporabe svojih osnovnih zmogljivosti aktivno iščemo inovativna partnerstva in naložbe, ki pospešujejo uresničevanje naše strategije, kot je na primer naložba v družbo Acerta Pharma v hematologiji.

S koriščenjem moči štirih znanstvenih platform - imunoonkologije, gonilnih dejavnikov in odpornosti tumorjev, odziva na poškodbo DNK ter konjugatov protitelesa z zdravilom - in zagovarjanjem razvoja kombinacij po meri posameznika ima družba AstraZeneca vizijo, da ponovno definira zdravljenje raka in nekega dne odpravi raka kot vzrok smrti.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca je globalna, v znanost usmerjena biofarmacevtska družba, osredotočena na odkrivanje, razvoj in trženje zdravil na recept, predvsem za zdravljenje bolezni na treh terapevtskih področjih, to so: onkologija, srčno-žilne, ledvične in presnovne bolezni ter bolezni dihal. Družba AstraZeneca deluje v več kot 100 državah in njena inovativna zdravila uporabljajo milijoni bolnikov po vsem svetu.

Za več podatkov, prosimo, obiščite spletno stran: www.astrazeneca.com

Informacija pripravljena: oktober 2018

SI-0405