O-STA

Pogoji 15. avkcije enomesečnih zakladnih menic

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

Ministrstvo za finance Republike Slovenije

objavlja

POGOJE AVKCIJE ENOMESEČNIH MESEČNIH ZAKLADNIH MENIC

ki bo izjemoma v torek, 14.09.2001


V torek, 14.08.2001 v času od 13.30 do 14.00 ure, bo Ministrstvo za finance izvedlo 15. avkcijo enomesečnih zakladnih menic.

Razpisana emisija 15. serije enomesečnih zakladnih menic z oznako RSEZM015130901 znaša 4.000.000.000 SIT oziroma 400 lotov v apoenih po 10.000.000 SIT.

Obrestna mera enomesečnih zakladnih menic se bo oblikovala na podlagi cene, določene na avkciji.

Vplačilo na avkciji sprejetih naročil enomesečnih zakladnih menic bo 16.08.2001.

Vlagatelji lahko svoja naročila za nakup enomesečnih zakladnih menic posredujejo preko naslednjih pooblaščenih vpisnikov:

Abanka (01/471 82 04), Bank Austria Creditanstalt (01/587 64 30), Banka Vipa (05/338 53 02), Factor banka (01/437 76 13), Nova Ljubljanska banka (01/476 52 06), SKB banka (01/471 54 90), Gorenjska banka (04/280 40 00) in Banka Koper (05/665 11 00).

Podrobne informacije dobite pri vseh pooblaščenih vpisnikih in izdajatelju: Ministrstvo za finance, Zakladnica - Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna, Beethovnova 11, 1502 Ljubljana, telefon: 01/478 65 55, 01/478 63 34, 01/478 62 31 telefaks: 01/425 70 66, e-mail: majda.vrhovec@mf-rs.si, tomaz.oplotnik@mf-rs.si, primoz.dolenc@mf-rs.si.