O-STA

Niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje

Velenje, 7. november 2018 - Sklicatelje izredne seje Sveta Mestne občine Velenje smo ponovno obvestili, da je zahteva, ki jo je vložil svetnik Matej Jenko še z osmimi sopodpisanimi svetnicami in svetniki, nepopolna in tako niso izpolnjeni pogoji za sklic izredne seje, ne s strani župana kot tudi ne s strani predlagateljev.

Zahteva za sklic izredne seje ni imela priloženega gradiva o zadevah, o katerih naj bi svet odločal, kot to določa 24. člen Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje.

Pripenjamo tudi dopis, ki smo ga poslali sklicateljem izredne seje.

Prijazen pozdrav,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si