O-STA

KOOPERATIVA THD na pisateljskem odru 34. slovenskega knjižnega sejma

KOOPERATIVA THD, konzorcij petih humanističnih založb (Založba /*cf., DTP Analecta, Krtina, Sophia, Studia humanitatis), se bo na Pisateljskem odru Društva slovenskih pisateljev predstavila na štirih okroglih mizah. Obetajo se poglobljene razprave o temah, ki jih razpirajo naše nove knjige. Vabljeni, da se nam pridružite na Pisateljskem odru 34. Slovenskega knjižnega sejma v Cankarjevem domu (Velika sprejemna dvorana).

SREDA, 21. 11.

15.00-16.00

UTOPIJE DANES

Po "koncu zgodovine" (Fukuyama) se zdi, da je nastopilo obdobje, ko so tudi utopije postale ne le nezaželene, temveč - zaradi strukturnih določitev sodobne kapitalistične globalne družbe - skorajda nemogoče. Kakšne možnosti imajo utopije danes? In ali sploh še obstajajo potrebe po utopijah? Pogovor bo naslovil možnosti bolj ali manj radikalnih alternativ ter rešitev.

Z nami bodo knjige:

McKenzie Wark: Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena (Sophia)

Zygmunt Bauman: Retrotopija (Založba /*cf.)

več avtorjev: Brezplačno kosilo za vse (Krtina)

Thomas More: Utopija 1515 (SH)

Gosta: Tanja Rener, Primož Krašovec in Marko Hočevar

Moderator: Marko Bauer

ČETRTEK, 22. 11.

15.00-16.00

MARKSIZEM ZA DANAŠNJO RABO: OB DVESTOLETNICI ROJSTVA KARLA MARXA IN STOLETNICI ROJSTVA LOUISA ALTHUSSERJA

Althusserjeva dela so prispevki za teorijo, ki bi usmerjala politično prakso. Kot mislec je izhajal iz kritike stalinizma, ni pa opustil zahteve po radikalni preureditvi gospodarstva, ki bi omogočila brezrazredno družbo. Protikapitalistična gibanja, ki jih je nagovarjal, so se razvijala v drugi smeri. Namesto odprave podrejanja in izkoriščanja z odpravo kapitalizma je njihov praktični cilj zaščita okolja in "ranljivih skupin" v okvirih kapitalizma. Ta premik je pretrgal povezavo med teorijo in prakso, ki je pripomogla k uspehom delavskega gibanja v 19. in 20. stoletju. Brez ponovne povezave bodo protikapitalistična gibanja ostala nemočni opazovalci družbenega dogajanja. Althusserjev prispevek k tej povezavi je zato aktualen še danes.

Z nami bodo knjige:

Louis Althusser et al.: Branje Kapitala (Sophia)

Louis Althusser: Ideologija in ideološki aparati države in drugi spisi (Založba /*cf.)

Karl Marx: 18. brumaire Napoleona Bonaparteja (SH)

Gosta: Marko Kržan in Gorazd Kovačič

Moderator: Jože Vogrinc

PETEK, 23. 11.

12.00-13.00

UMETNOST BESEDE O UMETNOSTI: PRODUKCIJA UMETNOSTI IN UMETNIŠKEGA

Lokalni diskurz o umetnosti je v zadnjih letih bogato obrodil. Izhajajoč iz štirih novejših knjižnih izdaj bomo skušali ubesediti raznolike podobe umetnosti in prikazati pestro barvno paleto aktualnega umetniškega diskurza. Beseda bo tekla tako o modernizmu in sodobni umetnosti kot tudi o vlogi umetnosti v 17. stoletju, o discipliniranju umetnosti, njenih spodrsljajih in medprostorih.

Z nami bodo knjige:

Tomo Stanič: Podoba in njena zunanjost (DTP Analecta)

Mojca Puncer: Medprostori umetnosti (Sophia)

Tomislav Vignjević: Besede o podobah: študije o sodobni likovni umetnosti (SH)

Andrej Pezelj: Umetnost in disciplina (Založba /*cf.)

Gostje: Tomo Stanič, Mojca Puncer, Tomislav Vignjević in Andrej Pezelj

Moderator: Jernej Kaluža

NEDELJA, 25. 11.

14.00-15.00

POLOŽAJ ŽENSK V FUNDAMENTALISTIČNEM NEOLIBERALIZMU

Skrb se - pogosteje kot se zdi - spreminja v oblike nasilja, ali pa je nasilna že sama po sebi; skrb za hendikepirane, ženske, migrante in otroke praviloma predstavlja preplet ideologije skrbi, skrbstvenih praks in nasilne skrbi, ki "nadzoruje" ter ustvarja travme in odvisnosti. V času fundamentalističnega neoliberalizma se nasilna skrb pogosto naslavlja na ženske: ker so vse bolj izobražene in avtonomne, izstopajo iz tradicionalnih vzorcev podredljivosti, a množica nezadovoljnih in prekariziranih moških vztraja, da mora za ženske, ki jih ogrožajo migranti in njihova lastna družbena in kvarna svoboda, skrbeti. Ne izkoriščevalski neoliberalizem - ženske so postale grešni kozel današnjega sveta, zato se nanje tudi usmerja nasilna skrb.

Z nami bo knjiga:

Darja Zaviršek: Skrb kot nasilje (Založba /*cf.)

Gostja: Darja Zaviršek

Moderatorka: Tea Hvala