O-STA

DAN POSLOVNE INFORMATIKE in 40 let študija poslovne informatike na Ekonomski fakulteti

40 let študija poslovne informatike na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani: 3. na svetu na področju raziskav s področja managementa poslovnih procesov (pred njimi sta Queensland University of Technology in University of Liechtenstein) ter 3. na svetu pri raziskavah s področja integracije masovnih podatkov (big data) s poslovnimi procesi ( pred njimi sta University of Nebraska in Kansas State University).

Ljubljana, 21.11.2018 - V torek, 27. novembra 2018, ob 17.00 uri bo v Plavi dvorani Ekonomske fakultete (EF) Univerze v Ljubljani potekal Dan poslovne informatike v čast 40-letnici uvedbe programa Poslovna informatika. Osrednji del dogodka bo razprava o ključnih izzivih informatike, na temo usklajevanja digitalizacije podjetij s poslovnimi procesi in ljudmi.

Študijska smer Poslovna informatika na EF je v zadnjih 40 letih naredila velik korak, zlasti če izpostavimo dejstvo, da se je leta 1978 vzpostavila kot izredno ozko usmerjeno področje informacijske tehnologije, sedaj pa je dobila sloves vrhunskega študija interdisciplinarnega področja, ki povezuje informacijsko tehnologijo s poslovnimi vedami, zlasti managementom. To poosebljajo tudi nekdanji diplomanti, ki sedaj opravljajo najzahtevnejše poklice s področja informatike, kot so direktor informatike ali digitalizacije, poslovni ali podatkovni analitik, številni pa so se podali tudi v podjetniške vode. Velik del področja predstavlja pravilni pristop pri uporabi digitalne tehnologije pri spreminjanju poslovnih procesov in poslovnih modelov, ki podjetjem in drugim organizacijam omogočajo uspešno prenovo poslovanja.

V preteklih letih je poslovna informatika dobila pomembnejšo vlogo v slovenskih in svetovnih podjetjih, zato je zelo primerno, da se nameni pozornost trenutnemu stanju poslovne informatike v slovenskih in srednjih podjetjih in njenemu nadaljnjemu razvoju. Katedra za poslovno informatiko in logistiko na Ekonomski fakulteti v ta namen vsakih nekaj let izvede raziskavo o stanju poslovne informatike v slovenskih velikih in srednjih podjetjih - nazadnje so jo izvedli 2017, zajema pa tudi digitalizacijo. Primerjava z raziskavo, katere rezultati so bili objavljeni v MIT Sloan Management Review (Kane et al., 2016), je razkrila, da slovenska podjetja v splošnem zaostajajo za podjetji iz najrazvitejših držav. Kaže namreč, da slovenska podjetja menijo, da bo vpliv digitalizacije na panogo, v kateri delujejo, manjši, kot menijo pri podjetjih iz najrazvitejših držav, poleg tega pa kar tretjina slovenskih podjetij nima nobene strategije na področju digitalizacije in pri tem sodeluje samo polovica predsednikov uprav ali direktorjev slovenskih podjetij.

Kot pravi prof. dr. Mojca Indihar Štemberger (EF), predstojnica Katedra za poslovno informatiko in logistiko in vodja mag. študijskega programa Poslovna informatika: "Mislim, da se bo hitrost sprememb v poslovnem okolju v prihodnosti še povečevala. Podjetja se bodo morala na to odzvati s fleksibilnostjo svojih procesov, h kateri lahko poslovni informatiki pomembno prispevajo. Glavni izziv za podjetja pa bo spreminjanje poslovnih modelov z inovativno uporabo digitalne tehnologije, za kar bo vsekakor pomembno partnerstvo med managementom in informatiki."

Vseh teh relevantnih vprašanj se bodo dotaknili sodelujoči v diskusiji, nekdanji študenti Tomaž Štolfa (soustanovitelj podjetja Layer), Tjaž Jelovčan (Microsoft), Ana Petrovska (Lek), Miha Valentinčič (Petrol), Venčeslav Perko (ELES), Teja Batagelj (Gen-i) ter nekdanja profesorja, zaslužna za ustanovitev in razvoj poslovne informatike, prof. dr. Janez Grad in prof. dr. Andrej Kovačič in drugi strokovnjaki.

Več informacij:
prof. dr. Mojca Indihar Štemberger, predstojnica Katedre za poslovno informatiko in logistiko in vodja mag. programa Poslovna informatika
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani,
mojca.stemberger@ef.uni-lj.si; Tel.: 040 202 258.