O-STA

Uspešen prevzem družbe Iskra Kondenzatorji d.d.

Dogovor o skupni poslovni politiki med KuW in družbo ISKRADEPO d.d. pred podpisom

Družba KuW sporoča, da je ponudba za odkup delnic družbe Iskra Kondenzatorji d.d, ki ga v imenu KuW vrši GBD Gorenjska borzno posredniška družba d.d. uspela. Do 10. avgusta 2001 so ponudbo za odkup delnic sprejeli delničarji, ki so skupno lastniki 147.599 delnic, kar skupaj z 144.600 delnicami, ki jih ima v lasti KuW predstavlja 51,25 % družbe Iskra Kondenzatorji d.d. oziroma 292.191 izdanih delnic družbe Iskra Kondenzatorji d.d. Od večjih delničarjev sta ponudbo sprejeli družbi GBD Fin in EKENA.

Predstavniki družbe KuW in predstavniki nadzornega sveta družbe ISKRADEPO d.d. so se po večdnevnih pogajanjih uskladili tudi glede vsebine dogovora o uresničevanju skupne poslovne politike po uspešnem prevzemu družbe Iskra kondenzatorji d.d. s strani družbe KuW.

Dogovor predvideva, da se bosta oba največja delničarja družbe Iskra Kondenzatorji d.d. družbi KuW in ISKRADEPO d.d. zavzemali za ohranitev vseh delovnih mest, kakor tudi za doseganje dobrih poslovnih rezultatov družbe. V okviru dogovora je predvidena izvedba reorganizacije družbe Iskra Kondenzatorji d.d. po principu fraktalne organizacije dela, krepitev in koncentracija osnovne dejavnosti družbe z krepitvijo razvoja, trženja in ohranjanja vitalnih poslovnih funkcij v Semiču.

V primeru podpisa pogodbe se bodoči večinski lastnik KuW strinja, da ima družba pooblaščenka svojega predstavnika v nadzornem svetu družbe Iskra kondenzatorji d.d. medtem ko ima KuW dva predstavnika v nadzornem svetu družbe Iskra Kondenzatorji d.d.

Direktor družbe KuW g. Rainer Gude smatra, da bi podpis te pogodbe pomenil konec negotovosti v Semiču in začetek uspešne ekonomske prihodnosti. Predsednik nadzornega sveta družbe pooblaščenke g. Rajko Vrlinič meni, da bi podpis dogovora za družbo pooblaščenko kot manjšinskega delničarja pomenil možnost, da se družba Iskra kondenzatorji d.d. razvije v sodobno organizirano in uspešno podjetje.