O-STA

Naslednji teden konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje

Velenje, 29. november 2018 - V torek, 4. decembra, ob 17. uri bo v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) konstitutivna seja Sveta Mestne občine Velenje.

Na dnevnem redu konstitutivne seje novega sklica Sveta Mestne občine Velenje so naslednje točke:
1. seznanitev s Poročilom občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana;
2. imenovanje tričlanske mandatne komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana;
3. poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članom občinskega sveta;
4. poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana;
5. slovesna prisega župana in svetnikov ter nastopni nagovor župana;
6. imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Potek seje bo mogoče v živo spremljati tudi na spletni strani, in sicer na povezavi: http://live.velenje.si/.

Prijazen pozdrav in vljudno vabljeni,
Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje

Aleksandra FORŠTNER, univ. dipl. politolog
Kabinet župana

T: 03 8961 736
......................................................................................................................

T: 03 8961 600 I info@velenje.si I www.velenje.si