O-STA

Besedna postaja in Antologija literature Ivana Cankarja

Na Besedni postaji

v sredo, 12. decembra 2018, ob 17.00 uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete)

Mojca Nidorfer Šiškovič, Mateja Lutar (ur.), Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezke
(Znanstvena založba FF)

Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v 21 jezikov predstavlja dela uglednega slovenskega pisatelja, dramatika in pesnika, živečega na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Je zbirka študentskih prevodov, ki so nastali v študijskem letu 2017/2018 na skoraj 60 tujih univerzah v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah, s katerim se slovenistike po svetu, povezane v okviru programa Slovenščina na tujih univerzah, pridružujejo obeležitvi Cankarjevega leta v Sloveniji.

Knjigo bodo predstavile urednica, dr. Mojca Nidorfer Šiškovič, dr. Mateja Pezdirc Bartol, dr. Alojzija Zupan Sosič in študenti.

Prijazno vabljeni!


Besedne postaje
prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19, https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ .
Tokratno Besedno postajo smo pripravili skupaj z Znanstveno založbo FF.
Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.