O-STA

Personalizirane rešitve v evropskem družinskem in dednem pravu (PSEFS)

Bruselj, 14. decembra - V Bruslju je potekala strokovna konferenca ob začetku evropskega projekta Personalizirane rešitve v evropskem družinskem in dednem pravu (PSEFS), pri katerem pod vodstvom profesorice Jerce Kramberger Škerl sodeluje tudi Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani.

Ugledni pravni strokovnjaki, med njimi tudi slovenski sodnik na Sodišču Evropske unije Marko Ilešič, so pozornost posvetili predvsem novi evropski zakonodaji, namenjeni ureditvi premoženjskih razmerij čezmejnih parov in družin. Udeleženci konference so se strinjali, da bosta Uredbi 2016/1103 in 2016/1104, ki se bosta v osemnajstih državah članicah (tudi v Sloveniji) začeli uporabljati konec januarja 2019, pomembno vplivali na življenja državljanov Evropske unije. Med drugim bosta namreč enotno uredili pravila o pravu, ki se uporablja za premoženjska razmerja čezmejnih parov.

Prav raziskovanje vpliva omenjenih uredb in evropske uredbe o dedovanju na življenja posameznikov, ki živijo v čezmejnih zvezah, je v ospredju projekta PSEFS, ki bo s finančno podporo EU programa JUSTICE potekal med novembrom 2018 in oktobrom 2020. Projekt bo čezmejnim parom in družinam poskušal približati evropska in nacionalna pravila, ki urejajo njihova premoženjska razmerja, in podati odgovore na njihova odprta vprašanja. V njegovem okviru bo med drugim vzpostavljena spletna stran, oblikovana pa bosta tudi atlas nacionalnih zakonodaj in primeri vzorčnih pogodb.