O-STA

Leto 2018 smo zaključili z organizacijo že pete izdaje komercialnih zapisov družbe SIJ d.d.

NLB je v petek, 14. decembra, uspešno zaključila postopek pete izdaje komercialnih zapisov družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d., z oznako SIK05. Komercialni zapisi bodo uvrščeni v trgovanje na Ljubljanski borzi.


Namen izdaje komercialnih zapisov je optimizacija stroškov financiranja in razpršitev kratkoročnih virov financiranja. Komercialni zapisi SIK05 z zapadlostjo dne 13. decembra 2019 imajo najnižjo do zdaj doseženo obrestno mero v Sloveniji v višini 1,00 odstotka letno. Letošnja izdaja tako predstavlja pomemben prispevek pri zniževanju stroškov financiranja Skupine SIJ. Gre za zgodovinski trenutek, ki ga bo v prihodnjih letih zelo težko doseči. Navkljub zgodovinsko nizki obrestni meri je bil interes investitorjev velik in tako je družba SIJ d.d. izdala komercialne zapise v skupnem nominalnem znesku kar 30 milijonov evrov.

Marko Poljanc, vodja projekta izdaje komercialnih zapisov SIK05: "NLB je s to izdajo utrdila vodilni položaj na področju investicijskega bančništva v Sloveniji. V letu 2018 smo namreč zopet organizirali tri izdaje obveznic in komercialnih zapisov za družbe Titus d.o.o., GEN-I d.o.o. in SIJ d.d. NLB je edina finančna institucija v Sloveniji, ki svojim strankam uspešno ponuja vse vrste kreditnega, alternativnega in strukturiranega financiranja."

Skupina SIJ je ena izmed vodilnih evropskih poslovnih skupin na področju jeklarstva. Družbe Skupine SIJ izdelujejo tehnološko najbolj zahtevna nerjavna, specialna, orodna, hitrorezna in konstrukcijska jekla ter elektro pločevino z visoko dodano vrednostjo. Za namene predelovalne industrije proizvajajo industrijske nože, varilne žice, elektrode ter vlečeno in brušeno jeklo.