O-STA

Program za izpopolnjevanje Pravne fakultete UL

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani je pri Nacionalni agenciji za kakovost RS v visokem šolstvu akreditirala program za izpopolnjevanje, ki so ga poimenovali Specializacija znanj s področja prava. Oblikovali so 20 modulov z različnih pravnih področij, izvajali pa jih bodo v sodelovanju z Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije, Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) in Odvetniško akademijo OZS. V študijskem letu 2018/2019 bodo izvedli 10 modulov, rok za prijave pa je 15. februar 2018.

Vsak modul je ovrednoten s 24 kreditnimi točkami (ECTS). Program je namenjen pravnikom in vsem drugim, ki se pri svojem delu srečujejo z določenim področjem prava ali jih zanimajo pravna vprašanja. Predavanja bodo interaktivna, sodelovali pa bodo tudi priznani strokovnjaki iz prakse. Za zaključek programa je poleg opravljenih izpitov potrebna izdelava zaključnega dela. Slušatelji ne pridobijo strokovnega ali znanstvenega naziva, dobijo pa potrdilo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani o opravljenem izobraževanju po akreditiranem programu. Predvsem pa bodo obogatili in poglobili svoje znanje.

Več informacij in obrazec za prijave je na voljo na http://www.pf.uni-lj.si/program-za-izpopolnjevanje/.