O-STA

Javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Mestna občina Velenje - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 20. december 2018 - Mestna občina Velenje je na spletni strani www.velenje.si objavila javni razpis za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo sofinancirala v letu 2019. Javni razpis bo trajal do 21. januarja 2019, do takrat so tudi možne prijave. Vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.velenje.si (za občane/javne objave). Razpisanih je pet področij: A - kulturni programi, B - kulturni projekti, C - kulturni projekti s področja založništva, D - delovanje zveze kulturnih društev in E - projekti medkulturnega dialoga. Za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v letu 2019 namenjamo 93.850 evrov.

Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture. Prijavitelji morajo prijave oddati do 21. januarja 2019, najkasneje do 23.59, ko se bo aplikacija za oddajo elektronske prijave zaprla.

Prijava mora biti v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem. Natisnjen mora biti samo izpis s podatki o prijavi (kontrolni obrazec) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti oz. oddan osebno skladno z besedilom razpisa.