O-STA

Henry Schein in Vets First Choice razkrila novo ime načrtovanega novega podjetja: Covetrus

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) in Vets First Choice sta danes razkrila, da se bo nova samostojna delniška družba, ki bo nastala z načrtovano oddelitvijo (spin-off) oddelka za živali Henry Schein in naknadne združitve z Vets First Choice, imenovala Covetrus. (Foto: Business Wire).

Znano je novo izvršno vodstvo Covetrusa za napredek v svetu veterine

MELVILLE, New York & PORTLAND, Maine - (BUSINESS WIRE) - Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) in Vets First Choice sta danes razkrila, da se bo novo samostojno podjetje, ki bo nastalo iz načrtovanega oddeljenega (spin-off) podjetja Henry Schein Animal Health in naknadne združitve z Vets First Choice, imenovalo Covetrus.

To sporočilo vsebuje multimedijske vsebine. Celotno sporočilo si lahko ogledate tukaj: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005954/en/

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) in Vets First Choice sta danes razkrila, da se bo nova samostojna delniška družba, ki bo nastala z načrtovano oddelitvijo (spin-off) oddelka za živali Henry Schein in naknadne združitve z Vets First Choice, imenovala Covetrus. (Foto: Business Wire).

Pričakuje se, da bo transakcija zaključena v prvem četrtletju leta 2019.

Covetrus, bo novo globalno zdravstveno podjetje za živali, ki ga bo poganjala tehnologija, in bo podpiralo veterinarske trge za ljubljenčke, konje in velike živali. Covetrus bo s kombinacijo vodilnih programskih oprem za upravljanje z ordinacijo in z recepti ter za večkanalne storitve za doseganje strank in infrastrukturo dobaviteljske verige spodbujal povezljivost med veterinarji in njihovimi strankami.

Covetrus bo zaposloval več kot 5.000 članov ekipe v okoli 25 državah, kjer bo skrbel za integrirane rešitve v pomoč veterinarjem pri izboljševanju ekonomike in delovnih procesov v njihovih ordinacijah ter pri izboljševanju izkušnje njihovih strank. Podjetje bo imelo okoli 100.000 strank v večjih geografskih regijah, kot so Severna Amerika, Evropa, Avstralazija in Južna Amerika.

Covetrus odraža globoko partnerstvo podjetja z veterinarsko skupnostjo in napore za "prispevek k napredku sveta veterinarske medicine". "Co-" označuje skupno delovanje v partnerstvu, ki je usidrano v "vet", ki označuje, kaj bo podjetje delalo, "-us" pa utrjuje predstavo o skupini strokovnjakov, ki bodo delovali za razširitev veterinarske prakse.

"Pomembno je bilo izbrati novo znamko in novo ime, ki prikazuje našo dolgoročno zavezanost strankam veterinarske prakse, da bodo vselej v središču našega posla. Zavezani smo 'prispevanju k napredku sveta veterinarske medicine' s krepitvijo naših strank z novimi privlačnimi zmogljivostmi in rešitvami, ki prinašajo nove zdravstvene in finančne rezultate za zagotavljanje njihovega nadaljnjega uspeha," je dejal Benjamin Shaw, ustanovitelj in glavni izvršni direktor Vets First Choice. "Covetrus odraža navdušenje nad našimi edinstvenimi zmožnosti in raznolikimi obljubami vrednosti, ki jo bo ta skupna družba prinesla strankam v veterini po celem svetu."

Podjetji sta danes razkrili tudi predlagano izvršno vodstvo Covetrusa.

Kot je bilo razkrito že prej, bo Benjami Shaw postal glavni izvršni direktor skupnega podjetja in deloval kot član upravnega odbora. Izvršno vodstveno ekipo Covetrusa bodo sestavljali:

 • Christine T. Komola, izvršna podpredsednica in finančna direktorica

 • Erin Powers Brennan, višja podpredsednica, vodja pravnega oddelka in sekretarka

 • Russell Cooke, višji podpredsednik in izvršni finančni direktor

 • Francis X. Dirksmeier, višji podpredsednik in predsednik za Severno Ameriko

 • David Christopher Dollar, višji podpredsednik in predsednik za programsko opremo in storitve

 • Michael Ellis, višji podpredsednik in predsednik za Evropo

 • David Hinton, višji podpredsednik in predsednik za Azijo-Pacifik in rastoče trge

 • Timothy Ludlow, višji podpredsednik in direktor za preobrazbo

 • Anthony Providenti, višji podpredsednik za korporativni razvoj

 • Georgina Wraight, višja podpredsednca in predsednica Vets First Choice

 • James Young, višji podpredsednik in direktor za človeške vire

"Gre za občudovanja vredno in talentirano vodstveno ekipo. Počaščeni smo, da bomo lahko vodili to skorajšnjo novo neodvisno organizacijo," je dejal Shaw. "Ta izvršna ekipa bo zagotovila močno vodilno skupnost na vseh ravneh poslovanja in na ravni geografije. Vključuje nove talente, ki bodo pomagali pri mehkem prehodu v neodvisno javno delniško družbo. Pomembno pa je, da se je naša ekipa zavezala, da bo dosegala in presegala pričakovanja naših strank."

Henry Schein Animal Health in Vets First Choice bosta pred zaključkom transakcije še naprej delovali kot dve neodvisni, ločeni organizaciji.

Dodatne informacije in kje jih najti
Covetrus bo v povezavi s predlagano transakcijo vso relevantno dokumentacijo, vključno z registracijsko izjavo na obrazcu S-1/S-4, ki vključuje prospekt, predložil ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo ("SEC"). Vlagatelje in imetnike vrednostnih papirjev pozivamo, da pozorno preberejo registracijsko izjavo/prospekt (vključno s kakršnimikoli spremembami in dopolnili k dokumentu in katerimikoli dokumenti, na katere se besedilo sklicuje) ter vse ostale relevantne dokumente, ki bodo predloženi SEC, ko bodo na voljo, saj bodo v njih objavljene pomembne informacije o vpletenih in predlagani transakciji. Registracijsko izjavo/prospekt in ostale dokumente, ki so predloženi SEC, lahko zainteresirani brezplačno (ko bodo na voljo) pridobijo na spletni strani SECna naslovu www.sec.gov. Te dokumente lahko (ko bodo na voljo) brezplačno pridobijo tudi od Henry Schein, Inc. na podlagi pisne zahteve Carolynne Borders pri Henry Schein, Inc. na naslovu 135 Duryea Road, Melville, NewYork 11747. Ta komunikacija ne bo predstavljala ponudbe za prodajo ali iskanje ponudbe za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev v katerikoli jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba ali iskanje nelegalno pred registracijo ali kvalifikacijo po zakonu o vrednostnih papirji katerekoli takšne jurisdikcije. Podana ne bo nikakršna ponudba vrednostnih papirjev razen s prospektom, ki je skladen z zahtevami 10. dela zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1993 in njegovimi spremembami (Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended).

Izjave o prihodnosti

V skladu z določili "varnega pristana" iz prenovljenega zakona o pravdnih postopkih o vrednostnih papirjih iz leta 1995, vpleteni podajajo sledeče varnostne opombe glede pomembnih dejavnikov, ki, med drugim, lahko povzročijo resna odstopanja prihodnjih rezultatov od napovednih izjav, pričakovanj in predpostavk izraženih ali nakazanih v besedilu. takšne izjave je mogoče identificirati po rabi besed kot so "mogel", "lahko", "pričakuje", "namerava", verjame", "načrtuje", "ocenjuje", "napoveduje", "predvideva" in druge podobne besede. Takšne izjave o prihodnosti vključujejo, a niso omejene na izjave o prednostih transakcije, vključno s prihodnjimi finančnimi in poslovnimi rezultati, načrti, cilji, pričakovanji in namerami. Vse izjave, ki naslavljajo poslovno uspešnost, dogodke ali razvoj, za katere pričakujemo, da se bodo zgodili v prihodnosti - vključno z izjavami o pričakovanih sinergijah in pričakovani časovnici zaključka predlagane transakcije - so izjave o prihodnosti. Vse izjave o prihodnosti z naše strani so podvržene tveganjem in negotovostim in kot takšne niso jamstvo za prihodnjo uspešnost. Zato se ne smete zanašati na katerokoli takšno izjavo o prihodnosti. Te izjave o prihodnosti vključujejo poznana in nepoznana tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na naše dejanske rezultate, uspešnost in dosežke ali na rezultate industrije, da bi se materialno razlikovali od katerihkoli prihodnjih rezultatov, uspešnosti ali dosežke, ki so izraženi ali nakazani v takšnih izjavah o prihodnosti. Na primer, na izjave o prihodnosti bi lahko vplivali dejavniki, ki vključujejo, a niso omejeni na tveganja, povezana s sposobnostjo izpolnjevanja transakcije in časa zaključka transakcije; sposobnostjo pridobitve potrebnih soglasij; sposobnostjo uspešne integracije poslov in zaposlenih; sposobnostjo realizacije pričakovanih prednosti in sinergij transakcije; morebiten vpliv razkritja transakcije ali izpolnjevanja transakcije na odnose, vključno z zaposlenimi, strankami in konkurenco; sposobnostjo zadržanja ključnega osebja; sposobnostjo za doseganje poslovnih ciljev; spremembe na finančnih trgih, pri obrestnih merah in valutah; in tista dodatna tveganja in dejavnike, ki so povzeti v registracijski izjavi na obrazcu S-1/S-4, ki bo predložen SEC, vključno s tistimi, ki so povzeti v razdelku "Dejavniki tveganja" v registracijski izjavi. Ne prevzemamo nikakršne obveznosti in nismo zavezani k posodabljanju katerihkoli izjav o prihodnosti, ki so vključene v ta dokument.

O Henry Schein
Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) je podjetje za rešitve za strokovnjake v zdravstvu, ki jih poganja mreža ljudi in tehnologije. Podjetje je z več kot 22.000 člani ekipe Team Schein, ki po celem svetu skrbijo za več kot milijon strank, največji svetovni ponudnik poslovnih, kliničnih in tehnoloških rešitev in rešitev za verigo dobaviteljev, s katerimi izboljšuje učinkovitost izvajalcev zobozdravstvenih, veterinarskih, in medicinskih storitev, ki so bazirani v pisarnah. Podjetje storitve ponuja tudi zobozdravstvenim laboratorijem, vladnim in institucionalnim zdravstvenim institucijam ter drugim centrom za alternativno oskrbo.

Mreža zvestih svetovalcev Henry Schein, podjetja, ki je na seznamu Fortune 500® in član borznih indeksov S&P 500® in Nasdaq 100®, zdravstvenim strokovnjakom ponuja cenjene storitve, ki jih potrebujejo za izboljšanje poslovnega uspeha in kliničnih rezultatov. Podjetje strankam ponuja ekskluzivne in inovativne proizvode in rešitve, vključno s programsko opremo za upravljanje z ordinacijami, rešitve za e-prodajo, specialistične in kirurške produkte ter širok nabor finančnih storitev. Henry Schein deluje s centralizirano in avtomatizirano distribucijsko mrežo z izbiro več kot 120.000 oznamčenih produktov in produktov s privatno znamko Henry Schein, ki so na zalogi, prav tako pa več kot 180.000 dodatnih produktov, ki jih je mogoče naročiti posebej.

Henry Schein, ki ima sedež v Melvillu, New York, posluje ali ima podružnice v 34 državah. Prodaja podjetja je leta 2017 dosegla rekordnih 12,5 milijarde ameriških dolarjev, kar na povprečni letni ravni od leta 1995, ko je podjetje postalo javno, predstavlja 15-odstotno rast. Za več informacij obiščite Henry Schein na www.henryschein.com, Facebook.com/HenrySchein in @HenrySchein on Twitter.

O Vets First Choice
Vets First Choice je inovativno podjetje na področju storitev, ki jih omogoča tehnologija, ki veterinarjem ponujajo znanje, ki je zasnovano za večanje dosega strank in veterinarskih ordinacij. Platforma Vets First Choice, ki je integrirana z delovnim tokom programske opreme za upravljanje ordinacije, uporablja znanje in analitiko, storitve za doseg strank in farmacevtske storitve za doseganje izboljšanje skladnosti medicine s proaktivnim upravljanjem z recepti. Vets First Choice želi z neposrednim sodelovanjem z veterinarskimi ordinacijami za premoščanje vrzeli v oskrbi omogočiti svojim veterinarskim strankam ustvarjanje novih priložnosti za prihodke, prilagajanje spremembam v nakupovalnih navadah lastnikov ljubljenčkov, krepitev njihovih odnosov s strankami in izboljšavo kakovosti rezultatov oskrbe in zdravljenja. Za več informacij, prosimo, obiščite www.vetsfirstchoice.com.

Izvorno sporočilo si lahko ogledate na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005954/en/

Kontakti

William Durling
Podpredsednik korporativne komunikacije
wdurling@vetsfirstchoice.com
603 769 7471

Nicholas Jansen
Podpredsednik odnosov z vlagatelji
nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com
407 761 8172

Ann Marie Gothard
Podpredsednica za korporativne odnose z mediji
annmarie.gothard@henryschein.com
631-390-8169

Carolynne Borders
Podpredsednica za odnose z vlagatelji
Carolynne.borders@henryschein.com
631 390-8105

Vir: Vets First Choice in Henry Schein, Inc.