O-STA

Adrifund kampanja uspešna za film Preboj!

Kampanja zbiranja sredstev za snemanje novega partizanskega filma "Preboj" se je preko spletne platforme Adrifund uspešno zaključila.

Film Preboj lahko še vedno podprete. Zveza borcev se projekta loteva z lastnimi sredstvi ter s pomočjo donatorjev in sponzorjev. V kolikor v vašem okolju prepoznate sponzorje, prosim vzpostavite kontakt in pripravili bomo potrebno dokumentacijo.
Fizične osebe, naše članstvo in simpatizerje vabimo, da postanete donatorji filma "Preboj". Višina donacij je poljubna in prostovoljna. Če boste prispevali 15 EUR ali več, boste prejemnik jubilejne značke PREBOJ. Tisti, ki boste prispevali 40 EUR ali več, prejmete dve karti za premiero filma.
Donacijo, ki bo namenjena izključno temu projektu, lahko prispevate na naslov:
ZZB NOB Slovenije, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana
Koda namena: OTHR
Banka: NLB d.d. Ljubljana
BIC banke ali SWIFT : LJBASI2X
IBAN: SI56 0201 0001 8541 225
Sklic 00 229
Namen plačila: Donacija za film PREBOJ, Menina planina

Vsem podpornikom projekta, se že vnaprej iskreno zahvaljujemo!