O-STA

Mestna blagajna v letih 2019 in 2020 - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 8. januar 2019 - Mestna blagajna Mestne občine Velenje deluje že od leta 2010. V njej lahko občanke in občani Mestne občine Velenje z gotovino plačujejo položnice za različne storitve na enem mestu brez plačila provizije. Tudi za leti 2019 in 2020 smo podpisali pogodbo o izvajanju plačilnih storitev Mestne blagajne z Delavsko hranilnico, d. d., Ljubljana.

Mestna blagajna se izvaja v prostorih Delavske hranilnice, d. d., na dveh lokacijah v Velenju, in sicer v Podružnici Velenje na Šaleški cesti 20 ter v Poslovalnici Velenje na Kidričevi cesti 12. Plačilo položnic je možno vsak delovni dan od 8.30 do 17. ure.

Ponovno smo s pogodbo k sodelovanju v projektu Mestna blagajna povabili vse doslej sodelujoče partnerje (distributerje storitev, javne zavode in krajevne skupnosti). Večina je pogodbo o sodelovanju že podpisala. Verjamemo, da bomo v prihodnjih dneh prejeli pogodbe tudi od tistih, ki se za sodelovanje še niso odločili.

Pravne osebe, ki so do danes pristopile k projektu in katerih položnice se lahko plačujejo v Mestni blagajni so Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Ferdom, Festival Velenje, Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, Habit Velenje, krajevne skupnosti Bevče, Pesje in Vinska Gora, Komunalno podjetje Velenje, Mako Turnšek, Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, Mladinski center Velenje, Naš čas, PV Invest, Stanovanjsko podjetje Linea, Staninvest, Šolski center Velenje, velenjske osnovne šole, Vesta dom ter Vrtec Velenje.

Na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si (Mesta blagajna) sproti posodabljamo seznam sodelujočih pravnih oseb.

Občanke in občani Velenja lahko plačujejo svoje položnice tudi v Mestni blagajni Občine Šoštanj, kjer storitve mestne blagajne izvaja Delavska hranilnica, d. d., Poslovalnica Šoštanj, na Trgu svobode 12, prav tako pa lahko občani Šoštanja plačujejo svoje položnice v velenjski mestni blagajni.

Prijazen pozdrav,

Služba za odnose z javnostmi Mestne občine Velenje