O-STA

Zdravilo Lynparza je doseglo primarni cilj v raziskavi SOLO-3 pri bolnicah s ponovitvijo napredovalega raka jajčnikov in prisotno mutacijo v genih BRCA

Zdravilo Lynparza statistično značilno izboljša objektivni odgovor na zdravljenje v primerjavi s kemoterapijo pri bolnicah, ki imajo na platino občutljivo ponovitev raka jajčnikov in so prejele vsaj dve predhodni liniji kemoterapije

Družba AstraZeneca je 20. decembra 2018 objavila pozitivne rezultate raziskave SOLO-3, ki je randomizirana, odprta, kontrolirana raziskava faze III in je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza (olaparib) v obliki tablet v primerjavi s kemoterapijo po izboru zdravnika pri 266 bolnicah s ponovitvijo BRCA pozitivnega raka jajčnikov, ki so prejele vsaj dve predhodni liniji kemoterapije.

Zdravilo Lynparza je v raziskavi SOLO-3 v primerjavi s kemoterapijo statistično značilno in klinično pomembno izboljšalo objektivni odgovor na zdravljenje (ORR), kar je bil primarni cilj raziskave, ter podaljšalo preživetje brez napredovanja bolezni (PFS), kar je bil ključni sekundarni cilj raziskave. Varnostni profil zdravila Lynparza v raziskavi SOLO-3 je bil primerljiv s podatki iz predhodnih raziskav.

SOLO-3 je že četrta raziskava faze III, ki je pokazala pozitiven rezultat za zdravilo Lynparza.

Sean Bohen, izvršni podpredsednik Globalnega razvoja zdravil (Global Medicines Development) in vodja medicinskega oddelka družbe AstraZeneca, je izjavil: "Zelo smo navdušeni nad rezultati raziskave SOLO-3, prve raziskave faze III za zaviralce PARP, ki je pokazala pozitiven rezultat v primerjavi s kemoterapijo pri napredovalem raku jajčnikov, kjer potrebujemo učinkovite možnosti zdravljenja."

O raziskavi SOLO-3

SOLO-3 je randomizirana, odprta, kontrolirana, multicentrična raziskava faze III, ki je ocenjevala učinkovitost in varnost zdravila Lynparza (olaparib) v obliki tablet pri bolnicah, ki so že prejele vsaj dve liniji kemoterapije. V raziskavo je bilo randomiziranih 266 bolnic s prisotno mutacijo v genih BRCA. Bolnice so bile v razmerju 2 : 1 randomizirane v skupino, ki je prejemala zdravilo Lynparza v odmerku 300 mg dvakrat na dan, ter v skupino, ki je prejemala kemoterapijo po izboru zdravnika (paklitaksel, topotekan, pegilirani liposomalni doksorubicin ali gemcitabin). Primarni cilj raziskave je bil objektivni odgovor na zdravljenje (ORR), ocenjen po oceni neodvisnega raziskovalca, ključni sekundarni cilji raziskave pa so bili preživetje brez napredovanja bolezni (PFS), čas do drugega napredovanja bolezni ali smrti (PFS2) ter celokupno preživetje (OS).

O zdravilu Lynparza (olaparib)

Zdravilo Lynparza (olaparib) je prvi zaviralec PARP in prvo tarčno zdravljenje, ki izkorišča popravljalne mehanizme za odziv na poškodbe tumorske DNK in je pomemben del portfelja družbe AstraZeneca. Zdravilo Lynparza ima najširši in najnaprednejši program kliničnega preskušanja med vsemi zaviralci PARP in je v fazi preskušanja pri številnih vrstah rakov tako v monoterapiji kot v kombinaciji z drugimi protirakavimi zdravili. V svetu se je z zdravilom Lynparza zdravilo že več kot 20.000 bolnikov.

O raku jajčnikov

Rak jajčnikov je v svetu vodilni vzrok smrti zaradi raka pri ženskah, z 19-odstotnim petletnim preživetjem v primeru stadija IV.1 V letu 2018 je bilo na novo diagnosticiranih več kot 295.000 primerov ter zabeleženih okoli 185.000 smrti.2 Primarni cilj zdravljenja novo diagnosticiranega raka jajčnikov je za čim dlje podaljšati čas do napredovanja bolezni in vzdrževati kakovost življenja bolnic, z namenom doseči popolno remisijo bolezni ali ozdravitev.3-6

O mutacijah v genih BRCA

BRCA1 in BRCA2 sta gena, ki proizvajata proteine, odgovorne za popravilo poškodovane DNK, in igrata pomembno vlogo pri ohranjanju genetske stabilnosti celic. Če je kateri od teh dveh genov mutiran (okvarjen), poškodbe DNK morda ne bodo pravilno popravljene in celice postanejo nestabilne. Pri takšnih celicah je večja verjetnost za razvoj dodatne genetske spremembe, ki lahko vodijo do raka.

O družbi AstraZeneca

AstraZeneca je globalna, v znanost usmerjena biofarmacevtska družba, ki se osredotoča na odkrivanje, razvoj in trženje inovativnih zdravil s treh terapevtskih področij: onkologija, bolezni dihal ter srčno-žilne, ledvične in presnovne bolezni. Družba AstraZeneca deluje v več kot 100 državah, njena inovativna zdravila pa uporabljajo milijoni bolnikov po vsem svetu.

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.astrazeneca.com ali nam sledite na portalu Twitter @AstraZeneca.

Informacija pripravljena: januarja 2019/ SI-0489.

PODATKI ZA STIK

Podatki za stik za poizvedbe medijev

Karen Birmingham

ZK/globalno

+44 203 749 5634

Rob Skelding

ZK/globalno

+44 203 749 5821

Matt Kent

ZK/globalno

+44 203 749 5906

Gonzalo Viña

ZK/globalno

+44 203 749 5916

Jennifer Hursit

ZK/globalno

+44 203 749 5762

Jacob Lund

Švedska

+46 8 553 260 20

Michele Meixell

ZDA

+1 302 885 2677

Podatki za stik za poizvedbe vlagateljev

Thomas Kudsk Larsen

+44 203 749 5712

Henry Wheeler

Onkologija

+44 203 749 5797

Christer Gruvris

Srčno-žilne in presnovne bolezni

+44 203 749 5711

Nick Stone

Bolezni dihal in ledvice

+44 203 749 5716

Josie Afolabi

Drugo

+44 203 749 5631

Craig Marks

Finance; stalni prihodek

+44 7881 615 764

Jennifer Kretzmann

Maloprodajni vlagatelji

+44 203 749 5824

Brezplačna št. v ZDA

+1 866 381 7277


Literatura:

1. American Cancer Society. Survival Rates for Ovarian Cancer, by Stage. Dostopno na: https://www.cancer.org/cancer/ovarian-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html. Dostop: oktobra 2018.

2. Globocan 2018. Dostopno na: http://gco.iarc.fr.

3. Moore K et al. Maintenance Olaparib in Patients with Newly Diagnosed Advanced Ovarian Cancer. Predstavljeno na kongresu ESMO oktobra 2018.

4. Raja, F. A., Chopra, N. & Ledermann, J. A. Optimal first-line treatment in ovarian cancer. Ann. Oncol. Off. J. Eur. Soc. Med. Oncol. 23 priloga 10, x118-127 (2012

5. NHS Choices, Ovarian Cancer. Dostopno na https://www.nhs.uk/conditions/ovarian-cancer/treatment/ septembra 2018

6. Ledermann et al. 2013. Newly diagnosed and relapsed epithelial ovarian carcinoma: ESMO Clinical Practice