O-STA

Obvestilo za javnost

V različnih slovenskih medijih je bila v minulih dneh objavljena vest, da bi naj generalni sekretar Slovenskih železnic g. Igor Šimenc delodajalcu ob svoji zaposlitvi predložil ponarejeno diplomo Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, "na kateri je podpis tedanjega rektorja" in ob tem imenovano moje ime.

Tako zavedeno javnost želim obvestiti, da na omenjeni ponarejeni diplomi ni mojega podpisa. Sodeč po fotokopiji dokumenta, ki mi je bil posredovan ob korektnem preverjanju informacije, gre za ponaredek mojega podpisa.

V informacijo javnosti naj še pojasnim, da sem kot rektor Univerze v Mariboru v devetih letih podpisal preko 20.000 diplom, ki jih je predhodno podpisal dekan določene fakultete. Na podlagi spremnega dokumenta fakultete, ki je potrjeval, da je diploma pristna, in po dekanovem podpisu sem diplomo kot rektor podpisal tudi sam. Temu se je dodal še suhi žig.

Mnogi bralci, poslušalci in gledalci so mi izrekli ogorčenje nad zavajajočimi informacijami, ki da jih "širijo tisti zavezniki hudodelske združbe, ki želijo s takšno zavajajočo informacijo prenesti krivdo od storilca na žrtev, čigar podpis je bil ponarejen".

dr. Ludvik Toplak

Veleposlanik

Rim, 26. novembra 2004