O-STA

Fotografski natečaj "ZIMA V ŠALEŠKI DOLINI 2019"

Glavna nagrada DARILNI BON VELENJKE v vrednosti 100 EUR

Organizator Zavod za turizem Šaleške doline želi z natečajem zajeti zimsko obdobje v Šaleški dolini. Namen natečaja je zbrati nabor fotografij, ustvarjenih skozi oko posameznika. Vaši fotografski pogledi naj zajamejo doživljajski trenutek naslednjih razpisanih tem:

1. Rudarska dediščina

2. Doživetje socializma in Retro sprehod skozi Socialistični čudež

3. Usnjarska dediščina družine Woschnagg (Vošnjak) v Šoštanju

4. Pozojeva grajska pot

5. Gonžarjeva peč

6. Jezera v Šaleški dolini z okolico

7. Podeželje Šaleške doline
8. Festivalsko dogajanje

9. Terme Topolšica in Wellness center Zala

10. Čutno razvajanje v historični Vili Herberstein

11. Lončarska delavnica Bahor

Pravila nagradne igre fotografski natečaj "ZIMA V ŠALEŠKI DOLINI 2019"

SPLOŠNE DOLOČBE

V skladu s temi pravili organizator Zavod za turizem Šaleške doline, Stari trg 3, 3320 Velenje (v nadaljevanju organizator), prireja nagradno igro fotografski natečaj ''ZIMA V ŠALEŠKI DOLINI'' (v nadaljevanju nagradna igra).

Nagradna igra poteka od 14. januarja 2019 do vključno 22. marca 2019, ko je zadnji dan za objavo fotografij. Prejete fotografije bomo objavljali v albumu ZIMA V ŠALEŠKI DOLINI 2019 na Facebook strani Discover Velenje.

KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V natečaju lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani strokovne komisije in njihovi najožji družinski člani.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri (v nadaljevanju sodelujoči), lahko od 14. januarja 2019 do vključno 22. marca 2019 v skladu s temi pravili pošlje fotografijo oz. fotografije skupaj z izpolnjeno izjavo o sprejemanju pravil nagradne igre, ki je sestavni del tega natečaja, na foto.natecaj.2018@velenje.si. K natečaju se lahko pristopi kadarkoli v času njegovega trajanja. Vsebina fotografij mora upoštevati vsaj eno predpisano temo fotografskega natečaja.

Organizator ima pravico iz natečaja predhodno izločiti fotografije, ki niso v skladu s prej navedenimi zahtevami oziroma imajo žaljivo oz. neprimerno vsebino.

Vsak lahko sodeluje v nagradni igri z največ tremi fotografijami za vsako razpisano temo. Materialne avtorske pravice obdrži sodelujoči avtor fotografije in se strinja, da Zavod za turizem Šaleške doline te fotografije uporablja v promocijske namene.

Sodelujoči se strinja, da organizator lahko objavi njegove fotografije v medijih organizatorja (spletna stran, Facebook, Instagram, katalogi, intranet, videostrani in drugih).

Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka (v primeru, da bo nagrajen) z namenom obveščanja o rezultatih natečaja, prevzema nagrade in za promocijo nagradne igre. S podpisano izjavo sodelujoči sprejema splošne pogoje sodelovanja.

IZBOR NAGRAJENCEV

Nagradili bomo 3 fotografije, ki jih bo izbrala komisija organizatorja. Fotografije bo ocenila petčlanska komisija v sestavi: Franci Lenart, Adna Lainšček, Taddea Miklavin, Barbara Kelher in Amel Pašić. Ocenjevali bodo kvaliteto, izvirnost, izvedbo in ustreznost vsebine glede na razpisano temo natečaja. Prednost bodo imele doživljajske fotografije.

Avtorji in nagrajene fotografije bodo objavljeni najkasneje v osmih dneh po ocenjevanju, na spletni strani organizatorja www.velenje-tourism.si in na Facebook strani https://www.facebook.com/tourism.velenje/.

Nagrajenci bodo o nagradi ter njenem prevzemu obveščeni po elektronski pošti. Nagrado prejmejo po pošti na naslov, ki ga morajo sporočiti, ali pa jo osebno prevzamejo na sedežu organizatorja. Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba ni mogoča.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrade:

1. 1 X DARILNI BON VELENJKE V VREDNOSTI 100 EUR (ZTŠD)

2. 1 X DARILNI BON ZA ENKRATNO RAZVAJANJE V SAVNI ZA 2 OSEBI (GORENJE GOSTINSTVO)

3. 1 X SVET SAVN ZA DVE OSEBI (TERME TOPOLŠICA)

Obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov so breme nagrajencev. Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

Ø vsebino, ki jo uporabniki objavljajo na spletnem mestu https://www.facebook.com/tourism.velenje/

Ø nedelovanje spletne strani https://www.facebook.com/tourism.velenje/ in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje;

Ø nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve;

Ø vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri;

Ø vsakršne posledice ob koriščenju nagrad.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator spoštuje zasebnost vsakogar, ki sodeluje v nagradni igri in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre ravnal skrbno. Pridobivanje, obdelava in uporaba osebnih podatkov se izvaja v skladu z zakonskimi določili o varstvu osebnih podatkov. Osebne podatke za namen obdelave in uporabe organizator zbira, v kolikor se kot udeleženec nagradne igre prostovoljno odločite za posredovanje vaših osebnih podatkov oz. izrecno soglašate ter se strinjate z določili tega natečaja.

Brez izrecne privolitve udeležencev nagradne igre organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre dovoljuje organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo).

Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe so sledeči:

· elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

· ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);

· kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

· davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Prav tako ima pravico, da kadarkoli prekliče svoje soglasje, ki ga poda v zvezi z uporabo ali obdelavo svojih osebnih podatkov.

Organizator ne želi zbirati osebnih podatkov otrok, mlajših od 16 let oz. najmanj 13 let, če tako določa zakonodaja, zato vsak uporabnik ob registraciji izrecno izjavlja, da je starejši od 18 let. Če bi starši oz. skrbniki naknadno ugotovili, da je otrok za katerega so dogovorni, kljub temu dal na razpolago osebne podatke, lahko zahtevajo, da se ti podatki zbrišejo na zahtevo.

Organizator podatke hrani v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo. Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in Facebook Profila ter odgovorni za dostavo nagrad.

Udeleženec nagradne igre soglaša, da lahko organizator njegove podatke v primeru, da prejme nagrado posreduje tretjim osebam zaradi dodelitve nagrade, objavi v medijih obveščanja (ime in priimek) ter za namen promocije nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.velenje-tourism.si ali https://www.facebook.com/tourism.velenje/.

Pravila nagradne igre so dostopna v medijih Zavod za turizem Šaleške doline, za dodatne informacije lahko zainteresirana oseba piše na turizem@velenje.si.