O-STA

Henry Schein in Vets First Choice razkrila upravni odbor podjetja Covetrus

14.1.2019 13:00 UTC

David E. Shaw bo predsednik odbora; Philip Laskawy glavni neodvisni direktor

MELVILLE, N.Y. & PORTLAND, Maine--(BUSINESS WIRE)-- Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) in Vets First Choice sta danes razkrila svoje kandidate za 11-članski upravni odbor Covetrusa, novega samostojnega podjetja, ki bo nastalo iz načrtovanega oddeljenega (spin-off) podjetja Henry Schein Animal Health in naknadne združitve z Vets First Choice. Združitev naj bi se izvedla okrog 4. februarja 2019.

Kot je bilo sporočeno, bo predsednik upravnega odbora Covetrusa postal David E. Shaw, soustanovitelj in direktor podjetja Vets First Choice. G. Shaw je pomagal zgraditi številna znanstvena podjetja, vključno z Ikario in IDEXX, kjer je bil ustanovitelj in glavni izvršni direktor. Philip A. Laskawy, nekdanji partner, predsednik in glavni izvršni direktor računovodskega podjetja EY LPP, trenutno pa glavni neodvisni direktor v upravnem odboru Henry Sheina, bo postal glavni neodvisni direktor Covetrusa. Na preostala direktorska mesta v upravnem odboru Covertusa bodo predvidoma imenovani naslednji posamezniki:

  • Benjamin Shaw, predsednik, glavni izvršni direktor Covetrusa in soustanovitelj ter glavni izvršni direktor podjetja Vets First Choice

  • Betsy Atkins, glavna izvršna direktorica podjetja za rizični kapital Baja LLC

  • Deborah G. Ellinger, višji svetovalec iz skupine The Boston Consulting Group in nekdanji glavni izvršni direktor oz. predsednik štirih podjetij, podprtih s strani zasebnih investicijskih skladov, vključno z Ideal Image

  • Sandra L. Helton, nekdanja izvršna podpredsednica in glavna finančna direktorica podjetja Telephone and Data Systems, Inc.

  • Mark J. Manoff, nekdanji partner in podpredsednik EY za severno in južno Ameriko

  • Edward M. McNamara, predsednik in soustanovitelj start-up studia TeamLaunch, LLC

  • Steven Paladino, izvršni podpredsednik, glavni finančni direktor in član uprave podjetja Henry Schein

  • Ravi Sachdev, partner podjetja Clayton Dubilier & Rice

  • Benjamin Wolin, nekdanji glavni izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Everyday Health in svetovalec za 3L Capital LLC

"Naš namen je bil ustvariti odbor, ki izraža širitveno in transformacijsko naravo projekta Covetrus in verjamemo, da s tem naborom kandidatov to dosežemo tako glede na profil, raznolikost, neodvisnost in druge značilnosti kandidatov," je dejal David Shaw. "Ta skupina se ponaša z dobro kombinacijo relevantnih izkušenj, globalnega znanja in pestrim naborom sposobnosti, ki so potrebne za ključne funkcije v odboru, prek katerih bo lahko Covetrus razširil svojo tehnološko podprto storitveno platformo po vsem svetu in uresničil svojo misijo izboljšati svet veterinarske medicine."

"V čast mi je, da mi je bil zaupan položaj glavnega neodvisnega direktorja v ekipi tako visoko kvalificiranih direktorjev," je dejal Philip Laskawy. "V Covetrusu bomo trdno zavezani dobremu gospodarskemu vodenju, ko se osredotočamo na oblikovanje okvirja odgovornosti, ki omogoča ustvarjanje dodane vrednosti na dolgi rok."

Dodatne informacije in kje jih najti

Covetrus bo v povezavi s predlagano transakcijo vso relevantno dokumentacijo, vključno z registracijsko izjavo na obrazcu S-1/S-4, ki vključuje prospekt, predložil ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo ("SEC"). Vlagatelje in imetnike vrednostnih papirjev pozivamo, da pozorno preberejo registracijsko izjavo/prospekt (vključno s kakršnimikoli spremembami in dopolnili k dokumentu in katerimikoli dokumenti, na katere se besedilo sklicuje) ter vse ostale relevantne dokumente, ki bodo predloženi SEC, ko bodo na voljo, saj bodo v njih objavljene pomembne informacije o vpletenih in predlagani transakciji. Registracijsko izjavo/prospekt in ostale dokumente, ki so predloženi SEC, lahko zainteresirani brezplačno (ko bodo na voljo) pridobijo na spletni strani SECna naslovu www.sec.gov. Te dokumente lahko (ko bodo na voljo) brezplačno pridobijo tudi od Henry Schein, Inc. na podlagi pisne zahteve Carolynne Borders pri Henry Schein, Inc. na naslovu 135 Duryea Road, Melville, NewYork 11747. Ta komunikacija ne bo predstavljala ponudbe za prodajo ali iskanje ponudbe za nakup kakršnihkoli vrednostnih papirjev v katerikoli jurisdikciji, kjer bi bila takšna ponudba ali iskanje nelegalno pred registracijo ali kvalifikacijo po zakonu o vrednostnih papirji katerekoli takšne jurisdikcije. Podana ne bo nikakršna ponudba vrednostnih papirjev razen s prospektom, ki je skladen z zahtevami 10. dela zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1993 in njegovimi spremembami (Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended).Izjave o prihodnosti


V skladu z določili "varnega pristana" iz prenovljenega zakona o pravdnih postopkih o vrednostnih papirjih iz leta 1995, vpleteni podajajo sledeče varnostne opombe glede pomembnih dejavnikov, ki, med drugim, lahko povzročijo resna odstopanja prihodnjih rezultatov od napovednih izjav, pričakovanj in predpostavk izraženih ali nakazanih v besedilu. Takšne izjave je mogoče identificirati po rabi besed, kot so "mogel", "lahko", "pričakuje", "namerava", verjame", "načrtuje", "ocenjuje", "napoveduje", "predvideva" in druge podobne besede. Takšne izjave o prihodnosti vključujejo, a niso omejene na izjave o prednostih transakcije, vključno s prihodnjimi finančnimi in poslovnimi rezultati, načrti, cilji, pričakovanji in namerami. Vse izjave, ki naslavljajo poslovno uspešnost, dogodke ali razvoj, za katere pričakujemo, da se bodo zgodili v prihodnosti - vključno z izjavami o pričakovanih sinergijah in pričakovani časovnici zaključka predlagane transakcije - so izjave o prihodnosti.

Vse izjave o prihodnosti z naše strani so podvržene tveganjem in negotovostim in kot takšne niso jamstvo za prihodnjo uspešnost. Zato se ne smete zanašati na katerokoli takšno izjavo o prihodnosti. Te izjave o prihodnosti vključujejo poznana in nepoznana tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki bi lahko vplivali na naše dejanske rezultate, uspešnost in dosežke ali na rezultate industrije, da bi se materialno razlikovali od katerihkoli prihodnjih rezultatov, uspešnosti ali dosežke, ki so izraženi ali nakazani v takšnih izjavah o prihodnosti. Na primer, na izjave o prihodnosti bi lahko vplivali dejavniki, ki vključujejo, a niso omejeni na tveganja, povezana s sposobnostjo izpolnjevanja transakcije in časa zaključka transakcije; sposobnostjo pridobitve potrebnih soglasij; sposobnostjo uspešne integracije poslov in zaposlenih; sposobnostjo realizacije pričakovanih prednosti in sinergij transakcije; morebiten vpliv razkritja transakcije ali izpolnjevanja transakcije na odnose, vključno z zaposlenimi, strankami in konkurenco; sposobnostjo zadržanja ključnega osebja; sposobnostjo za doseganje poslovnih ciljev; spremembe na finančnih trgih, pri obrestnih merah in valutah; in tista dodatna tveganja in dejavnike, ki so povzeti v registracijski izjavi na obrazcu S-1/S-4, ki bo predložen SEC, vključno s tistimi, ki so povzeti v razdelku "Dejavniki tveganja" v registracijski izjavi. Ne prevzemamo nikakršne obveznosti in nismo zavezani k posodabljanju katerihkoli izjav o prihodnosti, ki so vključene v ta dokument.

O Henry Schein
Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) je podjetje za rešitve za strokovnjake v zdravstvu, ki jih poganja mreža ljudi in tehnologije. Podjetje je z več kot 22.000 člani ekipe Team Schein, ki po celem svetu skrbijo za več kot milijon strank, največji svetovni ponudnik poslovnih, kliničnih in tehnoloških rešitev in rešitev za verigo dobaviteljev, s katerimi izboljšuje učinkovitost izvajalcev zobozdravstvenih, veterinarskih, in medicinskih storitev, ki so bazirani v pisarnah. Podjetje storitve ponuja tudi zobozdravstvenim laboratorijem, vladnim in institucionalnim zdravstvenim institucijam ter drugim centrom za alternativno oskrbo.

Mreža zvestih svetovalcev Henry Schein, podjetja, ki je na seznamu Fortune 500® in član borznih indeksov S&P 500® in Nasdaq 100®, zdravstvenim strokovnjakom ponuja cenjene storitve, ki jih potrebujejo za izboljšanje poslovnega uspeha in kliničnih rezultatov. Podjetje strankam ponuja ekskluzivne in inovativne proizvode in rešitve, vključno s programsko opremo za upravljanje z ordinacijami, rešitve za e-prodajo, specialistične in kirurške produkte ter širok nabor finančnih storitev. Henry Schein deluje s centralizirano in avtomatizirano distribucijsko mrežo z izbiro več kot 120.000 oznamčenih produktov in produktov s privatno znamko Henry Schein, ki so na zalogi, prav tako pa več kot 180.000 dodatnih produktov, ki jih je mogoče naročiti posebej.

Henry Schein, ki ima sedež v Melvillu, New York, posluje ali ima podružnice v 34 državah. Prodaja podjetja je leta 2017 dosegla rekordnih 12,5 milijarde ameriških dolarjev, kar na povprečni letni ravni od leta 1995, ko je podjetje postalo javno, predstavlja 15-odstotno rast. Za več informacij obiščite Henry Schein na www.henryschein.com, Facebook.com/HenrySchein in @HenrySchein na Twitterju.

O Vets First Choice
Vets First Choice je inovativno podjetje na področju storitev, ki jih omogoča tehnologija, ki veterinarjem ponujajo znanje, ki je zasnovano za večanje dosega strank in veterinarskih ordinacij. Platforma Vets First Choice, ki je integrirana z delovnim tokom programske opreme za upravljanje ordinacije, uporablja znanje in analitiko, storitve za doseg strank in farmacevtske storitve za doseganje izboljšanje skladnosti medicine s proaktivnim upravljanjem z recepti. Vets First Choice želi z neposrednim sodelovanjem z veterinarskimi ordinacijami za premoščanje vrzeli v oskrbi omogočiti svojim veterinarskim strankam ustvarjanje novih priložnosti za prihodke, prilagajanje spremembam v nakupovalnih navadah lastnikov ljubljenčkov, krepitev njihovih odnosov s strankami in izboljšavo kakovosti rezultatov oskrbe in zdravljenja. Za več informacij, prosimo, obiščite www.vetsfirstchoice.com.

Sporočilo za javnost v izvirniku je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190114005412/en/

Kontakti:William Durling
Podpredsednik za odnose s podjetji
wdurling@vetsfirstchoice.com
603-769-7471

Nicholas Jansen
podpredsednik za odnose z vlagatelji
nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com
407-761-8172

Ann Marie Gothard
podpredsednica, poslovni odnosi z mediji
annmarie.gothard@henryschein.com
631-390-8169

Carolynne Borders
podpredsednica, odnosi z vlagatelji
carolynne.borders@henryschein.com
631-390-8105

Vir: Vets First Choice