O-STA

Gradnja 3. razvojne osi se mora začeti še letos - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 17. januar 2019 - Včeraj, v sredo, je v Ljubljani na Ministrstvu za infrastrukturo potekal sestanek koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško, ki se ga je udeležil tudi podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol. Kot je že znano, je bil s strani DARS-a podan predlog, da z gradnjo odseka Velenje-Slovenj Gradec začnejo z enoletnim zamikom oz. šele v letu 2020. Dokončanje omenjenega odseka pa bi se prestavilo v leto 2024, kar odstopa od podpisanega protokola za eno leto. S predlaganim zamikom časovnice se predstavniki občin SA-ŠA regije, Koroške regije in Mladinske iniciative za 3. razvojno os nikakor ne strinjamo in vztrajamo, da se mora gradnja ceste Velenje-Slovenj Gradec začeti še letos, saj je bil državni prostorski načrt sprejet že leta 2013. Prav tako zahtevamo, da se v najkrajšem možnem času začne tudi izgradnja odseka Šentrupert-Velenje, za kar je bil državni prostorski načrt sprejet januarja 2017.

Na pobudo Mladinske iniciative za 3. razvojno os smo pristojnim na ministrstvu in DARS-u postavili dokončni rok za iskanje rešitve - to je 1. februar 2019, da pospešijo postopke, da se bo gradnja na odseku Velenje-Slovenj Gradec lahko začela že letos. V nasprotnem primeru je Mladinska iniciativa za 3. razvojno os napovedala protest. Na odseku Šentrupert-Velenje vsa dela mirujejo, saj še vedno ni znana odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije o usodi s strani občin Braslovče in Polzela vložene zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug, kljub prednostni obravnavi. Končna odločitev naj bi bila znana šele na eni izmed pomladanskih sej ustavnega sodišča. Podžupan Peter Dermol je opozoril, da v Velenju ne pristajamo, da se zaradi vložene zahteve začne gradnja samo severnega odseka 3. razvojne osi, torej dela Velenje-Slovenj Gradec. Zahtevamo, da se do odločitve ustavnega sodišča peljejo vzporedno vsi možni postopki za oba dela 3. razvojne osi - severni in južni del, ter da se zagotovi istočasna gradnja obeh odsekov (odseka Velenje-Slovenj Gradec in Šentrupert-Velenje). V Velenju torej zahtevamo, da se dela začnejo že letos in to po potrjeni trasi, sicer se bomo tudi mi primorani posluževati skrajnih ukrepov - npr. zapore cest.