O-STA

SZJ - Ponovni dvig nakupne cene toplotne energije

S strani Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) smo 11. januarja 2019 prejeli dopis, s katerim nas seznanjajo, da so 7. januarja 2019 na Agencijo za energijo RS poslali dopis "Cene toplote reguliranega proizvajalca toplote za januar 2019", s katerim uveljavljajo spremembo variabilnega dela cene toplotne energije. Kot razlog za tokratno ponovno spremembo oziroma dvig cene toplotne energije v TEŠ navajajo strošek nakupa emisijskih kuponov za leto 2019. Nakup emisijskih kuponov po njihovem izračunu neposredno vpliva na variabilno ceno proizvodnje toplote, izhodiščno ceno proizvodnje toplote in ne nazadnje tudi na ceno toplotne energije pri končnih uporabnikih, s čimer se občine v Šaleški dolini ne strinjajo.

Povprečna nakupna cena toplote z vključitvijo emisijskih kuponov za KPV od 1. 1. 2019 dalje znaša 21,3202 evrov/MWh, kar pomeni 23,58-odstotni dvig v primerjavi s ceno, ki je veljala pred novembrom lani.

V sredo, 30. 1. 2019, bodo občine ustanoviteljice KPV (MO Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki) na seji Sveta ustanoviteljev razpravljale o (ponovnem) dvigu nakupne cene toplotne energije. KPV namreč zaenkrat še nosi breme razlike v ceni in s tem posredno tudi občine ustanoviteljice. Obstoječi dvig za KPV pomeni mesečno približno 150.000 evrov izgube. Toplotni odjemalci zaenkrat še plačujejo KPV toplotno energijo po ceni, ki je veljala pred novembrom lani (17,25148 evrov/MWh).

Kot smo že obveščali, je termoelektrarna s 1. novembrom 2018 povišala ceno toplotne energije, ki jo dobavlja Komunalnemu podjetju Velenje (KPV) za namen daljinskega ogrevanja prebivalcev Šaleške doline. Nova nakupna cena toplotne energije je od novembra 2018 dalje znašala 20,3179 evrov/MWh in je veljala zgolj dva meseca.