O-STA

Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili), 3. četrtletje 2004

Področje: Trg dela

(30.11.2004)

Skupaj TotalMoški MenŽenske Women
Prebivalstvo skupaj19979771020Population total
Aktivno prebivalstvo1029555474Labour force
Delovno aktivno prebivalstvo968525443Persons in employment
Brezposelne osebe623131Unemployed persons
Neaktivno prebivalstvo678272406Inactive persons
Skupaj TotalMoški MenŽenske Women
Stopnja brezposelnosti6,05,56,5Unemployment rate
Stopnja aktivnosti60,367,153,9Activity rate
Stopnja delovne aktivnosti56,763,450,4Employment/population ratio
Vir podatkov je Anketa o delovni sili, ki temelji na mednarodno usklajenih definicijah Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada EU (Eurostat). Podatki se razlikujejo od mesečno objavljanih podatkov raziskave ZAP-M zaradi razlik v definicijah in virih.Source of information is the Labour Force Survey which is based on internationaly adjusted definitions of the International Labour Organization (ILO) and Eurostat. Data differ from monthly published data of the monthly survey ZAP-M because of the differences in definitions and sources.

Priponke: ads-3-04.doc

Pripravil-a: Irena Svetin