O-STA

Nacionalni inštitut za biologijo vabi na seminar za izvolitev v znanstveno raziskovalni naziv znanstveni sodelavec: " SISTEMSKA BIOLOGIJA RASTLIN"

Nacionalni inštitut za biologijo Vas vabi, da se udeležite seminarja za izvolitev v znanstveno raziskovalni naziv znanstveni sodelavec:

" SISTEMSKA BIOLOGIJA RASTLIN",

ki ga bo predstavila dr. Živa Ramšak.

Seminar bo v sredo, 20. februarja 2019, ob 14.00 v Biološkem središču, Večna pot 111, v Ljubljani, v predavalnici B3.

Povzetek:

Sekvenciranje človeškega genoma je dalo zagon za razvoj robotike in bioinformatike za potrebe ved o življenju. Ta tehnična revolucija se nadaljuje še danes na več področjih, od zbiranja bioloških podatkov z visoko zmogljivostnimi merilnimi tehnikami, do pridobivanja vedno večjih količin podatkov. Ti podatki vsebujejo še ogromno neodkritega znanja. Pristopi sistemske biologije pa nam vzporedno, preko analize teh podatkov, omogočajo celovito kvantitativno analizo medsebojne povezanosti komponent bioloških sistemov. Sistemsko biološki pristopi so se izkazali kot uporabni za vsa kraljestva življenja, v primeru raziskav višjih organizmov pa so se rastline izkazae za zelo primerne zaradi enostavnega gojenja in njihovega hitrega razmnoževanja. V rastlinski sistemski biologiji so proučevani biološki lahko zelo raznoliki, od molekularnih procesov (npr. regulacija pomembnega gena), kompleksnejših sistemov imunskega odziva znotraj celic, tkiv ali celega organizma, pa tudi epidemiološki, ki vključujejo interakcije gostitelja, patogenov in vektorjev. Skupno vsem pa je, da so komponente sistema med seboj povezane in soodvisne, pristopi sistemske biologije pa so prilagojeni na analizo točno takih podatkov. Na predavanju bodo predstavljeni najbolj pogosto uporabljeni pristopi za analizo odziva rastlin na okoljske dejavnike.

Seminar bo potekal v slovenskem jeziku. Vljudno vabljeni!

Dodatne informacije: dr. Živa Ramšak, ziva.ramsak@nib.si, 059 232 828.