O-STA

V teku odkupi zemljišč za gradnjo hitre ceste - SZJ Mestne občine Velenje

Velenje, 6. marec 2019 - Danes dopoldne je v prostorih Koroške osrednje knjižnice na Ravnah na Koroškem potekal sestanek koordinacijskega odbora za spremljanje izgradnje 3. razvojne osi na Koroško (v nadaljevanju koordinacijski odbor) s predstavniki DARS-a, Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije (v nadaljevanju ministrstvo) in projektanti trase Velenje-Slovenj Gradec, ki se ga je udeležil tudi podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

Na že potrjenih lokacijah - v Mestni občini Velenje priključek Gaberke in viadukt Škalsko jezero, v Mestni občini Slovenj Gradec pa Podgorje, na katerih bi še v letošnjem letu lahko začeli z gradnjo, je končana parcelacija zemljišč, v teku so odkupi zemljišč, ponekod so že podpisane pogodbe o odkupu. S strani ministrstva je bilo na sestanku zagotovljeno, da bodo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za ta tri prioritetna območja podane do konca meseca maja. Občanke in občanke ponovno pozivamo, da so aktivni pri čim hitrejši izvedbi postopkov za začetek gradnje 3. razvojne osi.

Prisotne so seznanili, da je za traso hitre ceste od Velenje do Slovenj Gradca v izdelavi investicijski program, osnutek naj bi bil pripravljen konec aprila 2019. Prav tako so predstavniki ministrstva povedali, da so podali pobudo za uvrstitev projekta 3. razvojna os v poroštveni zakon, ki je v pripravi na Ministrstvu za finance.

Podžupan Peter Dermol je ponovno izpostavil, da mora biti v finančno konstrukcijo zajeta celotna trasa 3. razvojne osi, ne samo del Velenje-Slovenj Gradec, kar so prisotni z ministrstva in Darsa zagotovili.

Predstavniki ministrstva so prisotne seznanili, da so ponovno poslali poziv na Ustavno sodišče Republike Slovenije, da čim prej pride do obravnave zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug.

Koordinacijski odbor se bo ponovno sestal 24. aprila 2019 v Ljubljani, na katerega bodo povabili tudi predstavnike Ministrstva za finance.