O-STA

Napoved objav statističnih podatkov za teden od 13.12.2004 do 17.12.2004

Prva statistična objava

NaslovDatum objave
Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, oktober 200413.12.2004
Povprečne mesečne plače v podjetjih, družbah in organizacijah, Slovenija, oktober, 200415.12.2004
Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. Četrtletje 200415.12.2004
Gradbeništvo, Slovenija, oktober 200415.12.2004
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober, 200416.12.2004
Indeksi prodaje v trgovini na drobno, na debelo in od posredništva po skupinah dejavnosti, Slovenija, 3. Četrtletje 2004 - ZAČASNI PODATKI16.12.2004
Realni dohodek iz kmetijstva - prva ocena, Slovenija, 200417.12.2004
Poraba gradbenega materiala, Slovenija, 200317.12.2004

Prvo statistično objavo posredujemo takoj po zaključku statističnega raziskovanja po faksu ali po elektronski pošti, na voljo pa je tudi na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistične informacije

NaslovDatum objave
Cestni blagovni prevoz, Slovenija, 3. četrtletje 200413.12.2004
Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, oktober 200413.12.2004
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, november 200413.12.2004
Poštne in telekomunikacijske storitve, Slovenija, 3. četrtletje 200413.12.2004
Indeksi cen na drobno, Slovenija, november 200414.12.2004
Povprečne drobnoprodajne cene izdelkov in storitev, Slovenija, november 200414.12.2004
Industrijska proizvodnja, Slovenija, september 200414.12.2004
Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 200415.12.2004
Aktivno prebivalstvo, Slovenija, september 200415.12.2004
Indeksi prihodka v trgovini na drobno in prodaji motornih vozil, Slovenija, september 2004 - ZAČASNI PODATKI16.12.2004
Indeksi prihodka v gostinstvu, Slovenija, september 2004 - ZAČASNI PODATKI16.12.2004
Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, oktober 200417.12.2004

Statistične informacije so dosegljive na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije. Obvestilo o novi izdaji in neposredno povezavo na publikacijo pošiljamo na dan izida tudi po elektronski pošti.

Druge publikacije

NaslovDatum objave
Statistični letopis Republike Slovenije 200415.12.2004
E-OBJAVA: Nastanitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, 200315.12.2004
REZULTATI RAZISKOVANJ: Letni pregled trgovine, Slovenija, 200316.12.2004