O-STA

Odmera dopusta - boste znali preveriti odločbo delodajalca?

Odmera dopusta je obvezna za vse delodajalce, ne glede na to ali ste zaposleni pri d. o. o. ali s. p.. Delodajalec vam mora vročiti odločbo o odmeri letnega dopusta za leto 2019 najpozneje do 31. 3. Odločba vam mora biti vročena pisno, pri čemer vam je lahko vročena tudi preko vašega elektronskega naslova, če gre za elektronski naslov, katerega uporabo vam zagotavlja vaš delodajalec.

Odmera dopusta - znate preveriti, ali vam je delodajalec dopust pravilno odmeril?

Pravilna odmera dopusta zahteva kar nekaj pravnega znanja. Pri določitvi letnega dopusta je potrebno upoštevati več pravnih aktov. Upoštevati je treba določila veljavnega Zakona o delovnih razmerjih, določila morebitne kolektivne pogodbe, ki zavezuje delodajalca, določila internih aktov in pravilnikov delodajalca, ki urejajo to področje, ter določila pogodbe o zaposlitvi. ZDR-1 določa namreč le minimalno število dni letnega dopusta, ki pripadajo delavcem, ter pri odmeri dodatnih dni dopusta upošteva le nekaj kriterijev. Če boste želeli preveriti pravilnost vaše odločbe, boste morali pregledati vse zgoraj naštete akte.

Odmera dopusta - kaj vam pripada po samem zakonu

Dodatni dnevi dopusta po zakonu pripadajo le staršem otrok, ki so mlajši od 15 let, delavcem, ki so starejši od 55 let, invalidom, delavcem z najmanj 60-odstotno telesno okvaro, delavcem, ki negujejo in varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ter delavcem, ki še niso dopolnili 18 let. Vsi drugi dodatni dnevi dopusta se torej dodeljujejo na drugi pravni podlagi.

Odmera dodatnih dni dopusta po ZDR-1

Kriterij za odmero dopusta

Število dodatnih dni dopusta

Delavec, ki ima otroka mlajšega od 15 let (za vsakega otroka posebej)

1

Delavec, ki je starejši od 55 let

3

Delavec invalid

3

Delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro

3

Delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo

3

Delavec, ki še ni dopolnil 18 let

7

Uredi

Odmera dopusta - kaj določajo kolektivne pogodbe

Kolektivne pogodbe različno določajo kriterije za odmero dodatnih dni letnega dopusta. Eden najpogostejših kriterijev je delovna doba delavca, pri čemer je lahko kot kriterij opredeljena skupna dosežena delovna doba delavca ali pa le delovna doba pri zadnjem delodajalcu. Nadalje so možni kriteriji za dodatne dni letnega dopusta delo ob nedeljah in praznikih, posebno težko, naporno ali zdravju škodljivo delo, delo v deljenem delovnem času, nočno delo in druge okoliščine.

Pomoč pravnega strokovnjaka za zaposlene in delodajalce

Iz napisanega nedvomno izhaja, da odmera dopusta nikakor ni enostavna zadeva. Odmero dopusta je treba presojati v vsakem primeru posebej in pri tem upoštevati vse veljavne pravne akte. Poleg tega se zahteva tudi dobro poznavanje sodne prakse, ki je v preteklosti dala odgovore na nekatere dileme okrog odmere letnega dopusta. Če ste torej v dilemi, ali vam je delodajalec pravilno odmeril letni dopust, vam priporočamo, da to za vas preveri naš pravni strokovnjak. Za ponudbo za svetovanje nam pišite na data@data.si.

Pravni nasvet oziroma pomoč pri ustrezni odmeri dopusta seveda lahko dobite tudi delodajalci. Vaša vprašanja pričakujemo na data@data.si.

Morda vas zanima tudi:

· Povračilo preveč izplačanega regresa za letni dopust

· Za neizrabljen letni dopust tudi ob odpovedi dobite denarno nadomestilo

· Neplačan dopust delavca za delodajalca v resnici ni brezplačen!